Điều kiện làm người lớn nhất

26/02 – Thứ Ba tuần 7 thường niên.
“Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết”.

Lời Chúa: Mc. 9, 29-36

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: “Dọc đàng các con tranh luận gì thế?” Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.

Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con ca ngợi Cha vì món quà Đức Tin mà Cha ban cho con. Con cũng cảm ơn Cha vì quà tặng là Cha cho con trở thành một phần của Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng. Xin gia tăng nơi chúng con tinh thần hiệp nhất các tâm hồn, và tăng thêm sức mạnh để dưỡng nuôi chúng con bằng tình yêu của Cha. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính Mừng Maria..

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I praise you for the gift of faith. Thank you for the gift of being part of the Pope’s Worldwide Prayer Network. Increase in us all the union of souls and the strength that is nourished with your Love. I offer this day for the intention of Pope Francis for this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau và can đảm đối mặt với mọi thử thách trong niềm hy vọng, khi chúng ta múc lấy nguồn sức mạnh từ Chúa Giêsu.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin Ngài hãy là nguồn sức mạnh của con, nhất là những khi con thấy mình yếu đuối và bị bỏ rơi.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“We can support one another and face every kind of challenge with courage and hope, when we draw our strength from Jesus.” (Pope Francis) Be my strength, Lord, especially when I feel weak and abandoned.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì ngày hôm nay. Xin ban cho con ân sủng để con lớn lên qua việc gần gũi với những người khốn khổ, qua việc tìm kiếm những ngôn từ và việc làm ích lợi để mang lại nguồn ủi an của Chúa đến với họ. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Thank you for this day, Lord. Grant me the grace to grow in the ability to be close to those who suffer and to find words and ways to bring the comfort of your presence to them. Hail Mary