Chúa khoan dung đợi ta sám hối

24/03 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C.
“Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Lời Chúa: Lc 13, 1-9

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy.

Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Ngài nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: “Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!

Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

https://youtu.be/eoDOBzqY1tA

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con bắt đầu ngày mới dưới ánh mắt ấm áp của Cha. Con dâng lên Cha ngày hôm nay, cùng những suy nghĩ, lời nói và hành động của con, để cầu xin cho các cộng đoàn Ki-tô hữu, cách riêng là những cộng đoàn đang bị bách hại, cảm nhận được rằng họ sát gần bên Chúa Ki-tô và xin cho các quyền lợi của họ được tôn trọng. Kính mừng Maria...

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day underneath the warmth of your gaze. I offer to you this day, my thoughts, words and deeds, that Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Làm ơn! Chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu chống lại tội ác bóc lột con người, đó là điều tiếp tục gây ra những đau khổ không kể xiết.” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, xin giúp con phấn đấu mỗi ngày để dõi nhìn từng người con gặp như là con cái của Ngài, và hành động để bảo vệ họ.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Please, let us fight together against the crime of human exploitation, which continues to cause unspeakable suffering.” (Pope Francis) Lord, may I strive each day to view each person as a child of God and work to protect them.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày dần khép lại, con tìm đến Chúa để xin ơn bình an. Xin xua tan bóng tối nơi tâm hồn con và đem con đến với ánh sáng của Chúa Kitô. Xin giúp con trở nên minh chứng tình yêu của Chúa trong từng ngày con sống. Kính mừng Maria

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day comes to a close, I look to you, Lord, for peace. Dispel the darkness of my soul and bring me the light of Christ. Help me to become a mission of your love each and every day I am alive. Hail Mary