Thông báo: Tuần 07/07 – 13/07/2019

 1. Thứ hai vừa qua 01/07/2019 cha Phêrô Ngô Lập Quốc đã nhận bài sai làm cha sở Nhà Thờ Thánh Tịnh (thuộc Giáo hạt Gia Định) và cha Đaminh Phạm Khắc Duy nhận bài sai làm cha phó Nhà Thờ Tân Phước (thuộc Giáo hạt Phú Thọ). Xin anh chị em cầu nguyện cho 2 cha Phêrô Quốc và Đaminh Duy trong cương vị mới tại nhiệm sở mới. Vì 2 cha phải liên hệ và sắp xếp với quý cha nơi đến nên ngày giờ 2 cha dâng Thánh Lễ đồng tế tạ ơn Chúa và chia tay với gia đình giáo xứ Tân Định sẽ được thông báo sau.
 2. Thứ ba vừa qua 02/07/2019 lúc 17 giờ 30 cha phó mới của giáo xứ: cha Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín đã về với giáo xứ Tân Định và dâng Thánh lễ ra mắt cộng đoàn. Xin anh chị em cầu nguyện, cộng tác và nâng đỡ ngài.
 3. Thứ tư tuần này 10/07 vào lúc 17 giờ 30 Đức Cha Luy về giáo xứ Tân Định dâng lễ mừng Bổn mạng thánh Anê Lê Thị Thành cho Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Tổng Giáo phận Sàigòn.
 4. Thứ sáu tuần này 12/07 vào lúc 17 giờ 30 mời anh chị em trong Giáo khu 4 – Giáo khu thánh Anê Thành – tham dự Thánh lễ đồng lế tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho cha Đaminh Hà Minh Hoàng Nhật mừng Bốn mạng và cầu bình an cho Giáo khu. Cha Đaminh vào sáng thứ bảy tuần này 13/07 sẽ về giáo xứ Bình Chiểu nhận nhiệm vụ mới.
 5. Số tiền anh chị em giúp cho các cha hưu dưỡng và quỹ tương trợ linh mục tuần trước được 142 triệu đồng. Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay xin giúp cho việc bác ái từ thiện của giáo xứ.

LỊCH TUẦN 07/07 – 13/07/2019

 • Chúa nhật, 07/07: CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.
 • Thứ hai, 08/07:
 • Thứ ba, 09/07: Thánh Agustinô Zhao Gong, linh mục và các bạn. tử đạo.
 • Thứ tư, 10/07:
 • Thứ năm, 11/07: Thánh Bênêđictô, viện phụ, Lễ nhớ.
 • Thứ sáu, 12/07:
 • Thứ bảy, 13/07: Thánh Henricô.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng