Thông báo: Tuần 14/07 – 20/07/2019

 1. Thứ bảy tuần trước 13/07/2019 cha Ðaminh Hà Minh Hoàng Nhật về làm phó xứ Bình Chiểu – Giáo hạt Thủ Đức. Xin anh chị em cầu nguyện cho cha trong năm mục vụ đầu đời linh mục tại giáo xứ được sai đến.
 2. Khóa Giáo lý dự tòng khóa VIII của giáo xứ sẽ khai giảng lúc 19 giờ 00 thứ hai 05/08. Thời gian: từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/12/2019. Khóa dự tòng: học từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00 thứ hai và thứ tư. Khóa hôn nhân: học từ 19 giờ 00 đến 21 giờ 00 thứ sáu. Xin ghi danh tại văn phòng giáo xứ trước ngày 03/08/2019. Đăng ký trễ xin vui lòng học khóa sau năm 2020.
 3. Giáo xứ sẽ nhận đơn xin cấp học bổng dành cho những em hiện đang cư ngụ trong giáo xứ có kết quả học tập từ khá trở lên và có hoàn cảnh khó khăn thực sự. Xin nộp đơn cho các trưởng khu trước ngày 25/07/2019.
 4. Số tiền anh chị em giúp cho việc bác ái từ thiện của giáo xứ tuần trước được 3 triệu 200 ngàn đồng. Xin cảm ơn anh chị em. Hôm nay xin giúp cho việc xây dựng nhà thờ Long Quới – Giáo phận Mỹ Tho, Cha sở sẽ trình bày với anh chị em trong các Thánh lễ Chúa nhật 14/07.

LỊCH TUẦN 14/07 – 20/07/2019

 • Chúa nhật, 14/07: CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
 • Thứ hai, 15/07: Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, Lễ nhớ.
 • Thứ ba, 16/07: Đức mẹ núi Carmêlô
 • Thứ tư, 17/07:
 • Thứ năm, 18/07:
 • Thứ sáu, 19/07:
 • Thứ bảy, 20/07: Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng