Chúa đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa

15/08 – Thứ năm tuần 19 thường niên – ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.
“Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”.

Lời Chúa: Lc 1, 39-56

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khởi đầu ngày mới này, trong niềm hân hoan mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, con xin dâng lời tạ ơn Cha vì luôn dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống chú tâm vào những điều quan trọng, tin tưởng vào tất cả mọi điều Ngài dành cho con, và noi theo gương mẫu của Mẹ Maria. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, hiệp thông cùng ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

As we begin this day, in which we celebrate the Assumption of Our Lady, I thank You, Lord, for always leading me on the right path. May I know, Lord Jesus, how to live centered on the essentials that you give me each day, trusting in all that you have for me, following the example of Mary. I offer you this day, through her intercession, praying for the intentions of Pope Francis for this month. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Những khi con không còn biết phải làm gì, con cầu xin sự trợ giúp từ Mẹ, Mẹ của Thiên Chúa! Cùng với một tình yêu như Mẹ đã yêu thương và chăm sóc Giêsu con của Mẹ, Mẹ đã yêu con và chăm sóc con như thế. Con thực sự hạnh phúc khi được làm con Mẹ, được lãnh nhận ơn lành và sự chở che trong tà áo Mẹ. Lạy Mẹ Maria, tất cả của con đều là của Mẹ.

WITH JESUS DURING A DAY

When I no longer know what to do, I ask for your help, Mother of God! With the same love with which you loved and cared for your son Jesus, you love me and take care of me! I am happy to be your child and to receive your favor and your protection! O Mary, I am all yours!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày đã dần tàn, con nhận ra rằng Thiên Chúa đã dõi theo con và chờ đợi con. Con đã sống ngày hôm nay thế nào? Con có nhớ rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với con trong mọi hoạt động và những việc con làm không? Con có cầu nguyện trong những việc con làm không? Con dâng lời tạ ơn vì sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của con. Vào ngày mai đây, con xin nâng tâm hồn con hướng về trời cao. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I see how God looks at me and waits for me. How did I live today? Did I keep in mind that God accompanied me in all activities and tasks? Have I given time to prayer? Have I talked to the Lord during my chores? I give thanks for the presence of God in my life and I propose to raise my heart to Heaven tomorrow. Our Father…