Không được phân ly

16/08 – Thứ sáu tuần 19 thường niên.
“Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy”.

Lời Chúa: Mt 19, 3-12

Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?” Người đáp: “Nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng: Từ thuở ban đầu, Tạo Hoá đã dựng loài người có nam có nữ, và Người đã phán: Bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác? Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, thì loài người không được phân ly”. Họ hỏi lại: “Vậy tại sao Môsê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rẫy vợ?” Người đáp: “Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng: Ai rẫy vợ, trừ nố gian dâm, và đi cưới vợ khác, thì phạm tội ngoại tình. Và ai cưới người đã bị rẫy, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các môn đệ thưa Người rằng: “Nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ”. Người đáp: “Không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì Nước Trời, tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, xin cho con luôn nỗ lực tôn vinh những điều cam kết mà con đã thực hiện và sống một cuộc sống đạo đức. Xin cho con không bị sa chước cám dỗ của những tiện nghi và dễ dãi. Bắt đầu ngày mới này, xin Cha ban cho con sức mạnh và lí trí để con không bao giờ lìa bỏ Cha, và thực hiện những giáo huấn của Cha cách nghiêm túc mà không thoái thác. Con xin dâng gày hôm nay để cầu nguyện cho Giáo Hội, và theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Lord, may I strive to honor the commitments I make and live a life of virtue. I ask for the grace of not falling into the comfortable and easy temptations. As I begin this day, I ask you for strength and discernment to never give up on you and to take your teachings seriously, without making excuses. I offer this day for the intentions of the Church and of Pope Francis for this month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Thiên Chúa luôn có một kế hoạch vĩ đại và tốt đẹp hơn để hoàn thiện cuộc đời của con. Cùng với sự chắc chắn như thế, con đã đi theo đường lối của Chúa để vượt qua những nghịch cảnh và phá bỏ giới hạn của bản thân mình. Cùng với Chúa, con chuẩn bị bản thân trong việc rao giảng Tin Mừng, bất kể giai đoạn nào trong cuộc đời, hay trong cộng đồng nào con sống. Gương sống của con, những lời con nói và những việc con làm sẽ là lời chứng cho Tin Mừng.

WITH JESUS DURING A DAY

God always has a greater and more beautiful work to accomplish in my life. It is with this certainty that I follow your path, Lord, to overcome adversities and exceed my limits. It is with the Lord that I prepare myself to work in evangelization, no matter what my state of life, or the community in which I am. My testimony is given through my example, through my words and deeds.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con để bản thân được tĩnh lại vào giây phút cuối ngày. Con đang cảm thấy như thế nào? Cảm xúc của con có thay đổi trong suốt ngày sống hay không? Điều gì làm thay đổi những cảm xúc đó? Điều gì lưu lại trong tim con? Con ghi nhớ những điều con tìm được, và con tạ ơn cho những gì con đã trải qua ngày hôm nay, con cầu xin sự tha thứ cho những điều mà con mong muốn nó khác đi. Lạy Chúa, xin giúp con làm nọi điều tốt hơn vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I calm myself down at the end of this day. How do I feel now? Have my feelings changed throughout the day? What made them change? What’s in my heart? I take note of what I discover. I thank you for what I have experienced today and ask forgiveness for what I wish had been different. Help me, Lord, to do better tomorrow. Our Father…