Làm chứng cho Chúa

17/11 – Chúa Nhật 33 Thường Niên năm C. – Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.
“Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại biết”.

Lời Chúa: Mt 10, 17-22

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết.

Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.

Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Hôm nay chúng con cử hành ngày Thế Giới Người Nghèo do Đức Giáo Hoàng Phanxicô thiết lập.
Con bắt đầu ngày này với ơn xin được mở rộng trái tim mình ra với tất cả anh chị em đang nghèo túng. Cha ơi, những trái tim hèn mọn này chỉ biết đặt trọn niềm tin nơi Cha, bởi chúng con biết rằng Cha sẽ không bỏ rơi bất kỳ đứa con nào. Giúp đỡ người nghèo chính là cách để cho Cha hiện diện trên trần gian này. Xin giúp con trở nên nghèo cho những người nghèo nhất đang ở giữa chúng con. Con dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…
WITH JESUS IN THE MORNING
Today we celebrate World Day of the Poor, created by Pope Francis. I begin this day by asking for the grace to open my heart to all our needy brothers and sisters. The poor heart has all confidence in you, O Lord, because you forsake none of your children. Helping the poor is a way to make you present in the world. Help me to be poor for the poorest among us. I offer this day for the Holy Father’s intentions this month. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Không phải lúc nào con cũng có thể chịu được những gánh nặng của cuộc đời, bệnh tật, những mối tương quan không tốt, thất nghiệp hay khó khăn về tài chính. Đó là lý do tại sao những lời cầu nguyện trở nên năng lượng cho ngày sống của con, để con dựa vào tình yêu, quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà vượt qua mọi thử thách. Con biết rằng Chúa luôn ở cùng con, và với Ngài, con sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại, vì Chúa là sức mạnh, là đá tảng và là chốn con tựa nương.
WITH JESUS DURING A DAY
I do not always feel able to bear the burdens of life, be it a disease, a bad relationship, a situation of unemployment or a financial problem. That is why prayer is the fuel of my daily life. It is here that I draw on God’s love, strength, and wisdom to overcome any challenge. I know that the Lord is with me and with him I will overcome all obstacles that may come my way, for he is my strength, my rock and my shelter.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào giây phút cuối ngày, con cảm tạ Chúa vì những ân sủng đặc biệt con được trao ban. Con nhìn lại những sự kiện quan trọng nhất của ngày hôm nay. Những cuộc trò chuyện của con diễn ra thế nào? Con có sẵn lòng với những ai cần đến con không? Con nên nói lời xin lỗi với ai chăng ? Con xin tâm sự vài tâm tình với Chúa và xin Ngài nâng đỡ con vào ngày mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời….
WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day I am grateful for the special graces I have received. I review the most important events of today. How were the conversations I had? Was I available to those who needed me? Does anyone need an apology from me? I talk a little with the Lord and ask him for help for tomorrow. Our Father…