Người mù thành Giêricô

18/11 – Thứ hai tuần 33 thường niên.
“Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi? – Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”.

LỜI CHÚA: Lc 18, 35-43

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Ðức Giêsu Nazareth đang đi qua.

Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!” Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Ðavít, xin thương xót tôi!”

Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” Anh thưa: “Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. Chúa Giêsu bảo anh: “Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cha ơi, khi bắt đầu tuần mới này, con xin dâng lên Cha lời tạ ơn vì vẻ đẹp của thế giới quanh con, và những người cùng con chia sẻ cuộc sống. Lạy Cha, xin thương giúp con nhận ra được sự hiện diện của Cha ở trong con và trong cả những người mà con gặp gỡ. Con xin dâng ngày hôm nay, hiệp cùng Mạng Lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, xin cho vùng Cận Đông biết sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải. Sáng Danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

As I begin this week, I thank You, Lord, for the beauty of the world around me and the people with whom I share my life. Help me, Lord, to be aware of your presence within me and within the people with whom I encounter. I offer you this day, united with the Pope’s Worldwide Prayer Network, that in the Near East a spirit of dialogue, encounter and reconciliation may be born. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Khi con cảm thấy mình không thể chịu đựng được những nỗi khổ đau, con không bao giờ quên rằng Chúa đang ở cùng con, ngay cả khi con không thể nghe tiếng Chúa hay con không cảm thấy Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rơi con. Lạy Chúa, xin ban ơn để con chịu đau khổ bằng sự cam chịu, can đảm và mạnh mẽ. Cam chịu để đón nhận mọi đau khổ và dâng nó lên Chúa để cứu độ nhiều người. Can đảm để vượt qua nỗi hãi và tiến về phía trước. Mạnh mẽ để vượt qua thách đố và chiến thắng cùng Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY

When I feel that I cannot bear the pain of suffering, I never forget that the Lord is with me, even if I can’t hear him or feel him. He never leaves me. I ask you, Lord, for the grace to endure suffering with resignation, courage and strength. Resignation to accept pain and offer it to you for the salvation of many. Courage to overcome fear and move on. Strength to overcome challenges and be victorious with you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạm gác lại những hoạt động của mình vào lúc cuối ngày, để nhìn lại những gì đã xảy ra từ sáng sớm, những nơi con đã qua, những người con đã gặp và những việc con đã làm. Con biết ơn về những điều gì? Điều gì thật là tốt đẹp trong ngày hôm nay? Con xin dâng tất cả những gì con đã sống lên Chúa và xin Ngài ban ân sủng để con bắt đầu ngày mới vào sáng mai. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I step back from my activities for a moment at the end of this day. I look at what happened since the morning, the places I’ve been, the people I’ve met and the things I’ve done. What am I grateful for? What was so beautiful about my day? I offer all that I have lived and ask God for the grace to start a new day tomorrow. Our Father…