Ðường chân lý

03/04 – Thứ sáu tuần 5 Mùa Chay.
“Họ tìm bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ”.

Lời Chúa: Ga 10, 31-42

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: “Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?”

Người Do-thái trả lời: “Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: “Ta đã nói: các ngươi là thần”? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Ðấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng “Ông nói lộng ngôn”, vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha”.

Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: “Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả”. Và có nhiều kẻ tin Người.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Mỗi thứ Sáu đầu tháng là ngày cả thế giới cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH. Con đặc biệt cảm thấy mình thật sự là một phần trong Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu ấy. Cùng nhau và bằng tình yêu, chúng con mang lấy những người đang bị các cơn nghiện dày vò. Con xin dâng lên Chúa ngày sống, và nếu có thể, con sẽ tham dự Bí Tí Thánh Thể hôm nay. Khi chiêm ngắm tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu, con xin phó dâng mỗi anh chị em đang chịu đau khổ này cho Chúa, con gọi tên những anh chị em mà con biết: Lạy trái tim Chúa Giêsu, Ngài muốn trao ban sự sống cho tất cả mọi người. Nay con xin phó thác… [tên] cho Ngài. Lạy Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

The first Friday of the month is the World Day of Prayer for the Pope’s Intentions. I particularly feel in communion with those who are part of the Pope’s Worldwide Network. Together we carry with love the people who are in the grip of addictions (alcohol, drugs, etc.). I offer my day to the Lord and, if I have the possibility, I participate in the Eucharist. On this day when we remember the Love of the Heart of Jesus, we entrust each of these individuals to him, and we name those we know. Heart of Jesus, you who want life for everyone, I entrust you [Insert Name]. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lời Chúa hôm nay đánh động chúng con: “Đức Chúa hằng ở bên con như chiến sĩ oai hùng.” (Gr 20,11). Đức Chúa…trang chiến sĩ oai hùng? Phải, nhưng cuộc chiến mà Chúa lãnh đạo, và chiến thắng của Ngài, chính là cuộc chiến để nội tâm chúng ta được tự do khi đối mặt với tất cả những điều khiến thân ta trở thành nô lệ. Nếu chúng ta cùng đi với Chúa, chúng ta sẽ tiến lên trong sự tự do.

WITH JESUS DURING A DAY

The Word of this day strikes us: “The Lord is with me like a formidable warrior” (Jeremiah 20:11). The Lord … a warrior? Yes, but the fight that he leads and that he wins is that of our inner liberation, in the face of everything that makes us slaves. If we walk with him, we move forward in freedom.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Giờ đây, con nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Bây giờ con đang cảm thấy ra sao? Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài giúp con nhìn lại từng điều nhỏ nhặt đã diễn ra trong ngày qua. Đâu là những khoảnh khắc mang đầy ý nghĩa đối với con? Con dành ít phút để dâng lời tạ ơn và suy ngẫm về những thời khắc đó. Sau cùng, con chuẩn bị cho ngày mới bằng cách nhớ lại tình yêu mà con đã nhận được hôm nay, để con cũng có thể trao ban cho người khác. Kính mừng…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your eyes and take a deep breath. How do you feel in this moment? Ask Jesus to show you the little details of today. What moments were significant for you? Stop a moment to give thanks and meditate on those details. Begin tomorrow by remembering the love you have received, so that you can give it to others. Hail Mary…