Yêu là cho đi

06/04 – Thứ Hai tuần thánh.
“Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta”.

Lời Chúa: Ga 12, 1-11

Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng Bêtania, nơi Ladarô đã chết được Người cho sống lại. Tại đây người ta dọn bữa cho Người ăn. Martha hầu bàn. Còn Ladarô cũng là một trong những kẻ đồng bàn với Người. Bấy giờ Maria lấy một cân dầu thơm, dầu cam tùng hảo hạng, và xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau. Hương thơm toả đầy nhà.

Một môn đệ là Giuđa Iscariô, kẻ sẽ phản nộp Người, liền nói: “Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo khó?” Hắn nói thế không phải vì lo lắng cho người nghèo khó đâu, mà vì hắn là tên trộm cắp, lại được giữ túi tiền, nên bớt xén các khoản tiền người ta bỏ vào đó. Vậy Chúa Giêsu nói: “Hãy để mặc cô ấy làm công việc chỉ về ngày táng xác Ta. Vì các ngươi sẽ có người nghèo luôn bên cạnh các ngươi, còn Ta, các ngươi sẽ không gặp Ta mãi đâu”.

Có đám đông người Do-thái biết Người đang ở đó, nên tuôn đến, không những vì Chúa Giêsu, mà còn để thấy Ladarô, kẻ đã chết được Người cho sống lại.

Thế là các Thượng tế quyết định giết luôn cả Ladarô, vì tại ông mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Trong tháng này, khi chúng ta cầu nguyện cho những người nghiện ngập, hãy lắng nghe lời Chúa: “Ta là Đức Chúa, Ta đã gọi ngươi, vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta…để mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.” (Is 42,6-7)
Lạy Chúa, con xin dâng ngày hôm nay lên Chúa, xin biến đổi con nên người tông đồ qua lời cầu nguyện và hành động, để con có thể dự phần vào sứ mạng lòng thương xót của Chúa và giải thoát con người. Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết việc con phải làm. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
In this month when we pray for those who are addicted, let us listen to the Word of this day: “I, the Lord, have called you according to justice…To open the eyes of the blind, to bring out prisoners from confinement, and from the dungeon, those who live in darkness.” (Isaiah 42:6-7) I offer you my day, Lord, make me an apostle both through prayer and action so that I can participate in your mission of compassion and liberation. Show me how to act where I am. Jesus, I trust in you! Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Để vượt qua cơn nghiện, một cam kết đồng tâm hiệp lực là điều cần thiết, như thực hiện các chương trình thực tế xã hội hướng tới sức khỏe, hỗ trợ cho các gia đình, đặc biệt là giáo dục.” (ĐGH Phanxicô) Chúa ơi, con ở vị trí nào trong chuỗi sức mạnh hiệp nhất này?
WITH JESUS DURING A DAY
“To overcome addictions, a synergistic commitment is necessary, involving the different realities present in the implementation of social programs oriented towards health, support for families and especially education.” (Pope Francis) What place is mine, Lord, in this synergy?
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con dừng lại đôi chút để cầu xin Chúa chỉ cho con vẻ đẹp của ngày hôm nay, ở những nơi con đặt chân đến, những người con đã gặp gỡ, những điều tót lành cho đã trao ban và nhận lại, cùng tất cả mọi điều đã xảy ra trong ngày. Con cảm thấy biết ơn vì điều gì? Con tận hưởng khoảnh khắc này cùng Thiên Chúa và chuẩn bị ngày sống mới trong tình yêu Ngài. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Take a moment to ask the Lord to show you the beauty of this day, the places you traveled, the people you encountered, the good you have been able to do and receive, and every other detail of the day. For what are you grateful? Enjoy this moment with God and prepare to live tomorrow in his love. Hail Mary…