Bài giảng của ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh Lễ Chúa Nhật lễ Lá

Bài giảng “Tôi là nhân vật nào trong CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA?” của ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh Lễ Chúa nhật lễ Lá Cử hành lúc 5g30 sáng thứ Bảy, ngày 05 tháng 04 năm 2020.

Nguồn: WGPSG