Thực thi Linh đạo Lòng Thương Xót chúng ta chờ đợi cái gì? – Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT CHÚA NHẬT tuần 2 PHỤC SINH. Cử hành lúc 5g30 sáng Chúa Nhật, ngày 19 tháng 04 năm 2020 . tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Nguồn: WGPSG