Thánh lễ Chúa Thăng Thiên – 24/05/2020

Mừng kỷ niệm 33 năm thành lập Ca đoàn Vào Đời.

Chủ tế Thánh lễ: Cha Sở Phaolô Nguyễn Quốc Hưng – 24/05/2020.

Kênh Youtube của giáo xứ Tân Định: