Di chúc Chúa Giêsu

24/05 – Chúa Nhật CHÚA THĂNG THIÊN năm A. Lễ trọng. Lễ Họ. Cầu cho giáo dân.
“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”.

Lời Chúa: Mt 28, 16-20

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi.

Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con dâng lời tạ ơn Chúa vì sứ mệnh của Ngài.  “Nơi thiên chức phó tế, Giáo Hội nhận thấy sự biểu lộ, và đồng thời, cả một thôi thúc mạnh mẽ cho chính Giáo Hội để trở nên dấu chỉ phục vụ hữu hình của Chúa Giêsu Ki-tô.” (ĐGH Phanxicô). Con cố gắng phấn đấu để sống thật lôi cuốn với lòng quảng đại của mình! Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day by thanking the Lord for your mission. “The Church finds in the permanent diaconate the expression and, at the same time, the vital impulse for it to become itself a visible sign of the service of Christ.” (Pope Francis). Strive to live out your charism with generosity! Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Vào lúc này đây, hãy cầu xin Chúa chỉ cho bạn nếu công việc và sứ mạng của bạn đưa bạn đến một cuộc gặp gỡ thâm sâu với Thiên Chúa. “Những việc chúng ta làm cho kẻ túng thiếu, chính những công việc của lòng bác ái và lòng thương xót đưa chúng ta đến với Thiên Chúa, bởi chúng ta có thể thấy Ngài rõ ràng nhất nơi anh chị em mình, những người đang cần chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Rất có thể công việc của bạn chính là thành quả của cầu nguyện. Hãy cầu xin Chúa giúp đỡ đề bạn hoàn thành sứ mạng này.

WITH JESUS DURING A DAY

At this time of the day ask the Lord to show you if your work and mission lead you to a deeper encounter with him. This is what the Pope tells us, “And also our work with the needy, our work of charity and works of mercy brings us to the Lord, because we look precisely at the Lord in the brother and sister in need.” May your work be the fruit of your prayer. Ask the Lord for help to fulfill this mission.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày hôm nay, con suy xét lại những suy nghĩ của mình và những sự kiện đã xảy ra. Hôm nay con đã đồng hành với những ai? Con có giúp đỡ những người đang cần con không? Con ghi lại tên của những người mà con muốn cảm ơn cho ngày hôm nay. Con có kinh nghiệm của những cảm xúc nào? Con lưu ý một từ hoặc cụm từ ngắn để tóm tắt các cuộc gặp gỡ ngày nay. Con mong chờ một ngày mới. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day I examine my thoughts and the events that transpired. Whom did I walk with today? Did I help those who needed me? I take note of the names of those people I want to give thanks for today. What feelings did I experience? I note a short word or phrase with which to summarize today’s encounters. I look forward to a new day. Our Father…