Cùng hiệp thông với Chúa

25/05 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.
“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Lời Chúa: Ga 16, 29-33

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”.

Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới hôm nay bằng quyết tâm cố gắng để có ánh nhìn bao dung hơn trước lỗi lầm của những người làm con tổn thương. Con nguyện dâng lên Cha những hy sinh ấy như lời cầu nguyện theo ý chỉ của tháng này. Chúng con được mời gọi noi theo gương Chúa Giêsu và chịu đựng những sỉ nhục xúc phạm với tình yêu thương. “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,29-33) Lạy Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day with the resolution of having a more compassionate look at the mistakes of others who hurt us. Offer this sacrifice for the intention of the month. We are invited to imitate Jesus and endure any offenses we suffer with love. “In the world they will have to suffer; but have courage: I have overcome the world ”(John 16:29-33). Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

ĐGH Phanxicô nói rằng “Sự khôn ngoan của con tim hệ tại ở việc biết xách kết hợp hai yếu tố: chiêm niệm và hành động. Và nếu chúng ta muốn nếm trải cuộc sống bằng niềm vui, một mặt “chúng ta phải ‘đứng bên chân’ Chúa Giê-su, để lắng nghe Lời Ngài mặc khải về mọi sự cho chúng ta, đồng thời mặt khác, chúng ta phải chú tâm và sẵn sàng tiếp đón khi Ngài đi ngang gõ cửa nhà chúng ta trong gương mặt của những người anh em bạn hữu đang cần đôi chút nghỉ ngơi và tình huynh đệ.”

Bạn sống hai yếu tố này ra sao trong đời sống của mình?

WITH JESUS DURING A DAY

Pope Francis tells us, “The wisdom of the heart lies precisely in knowing how to combine these two elements: contemplation and action,” and “if we want to taste life with joy,” on the one hand, “we must ‘stand at the foot’ of Jesus, to listen to him while he reveals to us the secret of everything, and on the other, to be attentive and willing to engage in hospitality, when he passes and knocks at our door, with the face of the friend who needs a moment of rest and fraternity.” How do you live these two dimensions in your life?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày đã tàn, con dành vài phút để hồi tâm nhìn lại những gì con đã trải qua hôm nay. Những gì Chúa đã trao ban, con giữ được điều nào trong lòng mình hôm nay? Con tạ ơn Chúa vì những điều tốt lành của một ngày qua và xin ủ lại trong tim những trải nghiệm làm con lớn lên. Nguyện dâng lên Chúa hết thảy mọi sự đã diễn ra, cùng quyết tâm sống ngày mai với tâm tình biết ơn. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day I take a few moments to go through my heart what I experienced today. What do I keep in my heart of what God has given me today? I am grateful for the beautiful things that happened to me. I keep within my heart the experiences that helped me grow. I offer all that I have experienced and resolve to start tomorrow with gratitude. Our Father…