Xin Cha gìn giữ họ

27/05 – Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh.
“Để chúng được nên một như Ta”.

Lời Chúa: Ga 17, 11b-19

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

“Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con tạ ơn Cha vì một ngày mới. Các phó tế “giống như các tông đồ, họ cảm nhận được sự thôi thúc từ bên trong, để tuyên bố về sự phục sinh của Chúa Giê-su bằng lời nói, bằng hành động, và những trải nghiệm trong việc cần kíp làm những việc lành.” (ĐGH Phanxxicô) Hiệp cùng ý cầu nguyện trong tháng này cho các phó tế, con xin phục vụ người khác bằng hành động cụ thể và hữu ích cho những người cần đến con, nơi cộng đoàn con sinh sống. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Thank God for a new day. Deacons “like the Apostles, should feel driven to proclaim the resurrection of Jesus in word and deed and experience the urgency of doing good” (Pope Francis). Accompany the prayer intention of the month by praying for deacons and making concrete your service to the others in helpful gestures to those most in need in your own community. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Tạm dừng lại một chút và tách ra khỏi những việc bạn đang làm. Những cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong suốt ngày sống có thể giúp bạn phân định nơi con tim mình và tập trung vào Thiên Chúa. “Đừng để bản thân bị quá tải bởi những công việc phận vụ, nhưng trước tiên hãy lắng nghe tiếng Chúa, để có thể làm tốt những việc mà cuộc sống giao cho bạn.” (ĐGH Phanxicô) Bạn có dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa giữa những công việc thường ngày không? Hay bạn sống giữa những trách nhiệm với lo âu sợ hãi?

WITH JESUS DURING A DAY

Take a moment to get away from your tasks. Encounters with the Lord during the day can help you gauge your heart and focus on the Lord. “Do not be overwhelmed by the things you have to do, but listen first of all to the voice of the Lord, to carry out well the tasks that life assigns you” (Pope Francis). Do you stop to listen to the voice of the Lord in the midst of your daily life or do you live your tasks agitated and anxious?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con dành ra vài phút cuối ngày để hồi tưởng lại những gì đã xảy ra hôm nay. Con khẽ nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. Những khoảnh khắc nào tim con đong đầy niềm vui và bình an? Con đã giúp đỡ ai hôm nay? Con ở lại một mình với Chúa trong vài phút. Nói chuyện với Ngài về những lo âu của con và con phó dâng tất cả trong tay Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take a few minutes to recollect what you experienced today. Close your eyes for a moment and take a deep breath. What moments have filled your heart with joy and peace? Whom have you helped today? Stay alone with Jesus for a few minutes. Tell the Lord about your worries give them all to him. Hail Mary…