Tổng Giáo phận Sài Gòn: Phụng vụ trực tuyến Tết Tân Sửu 2021

,

1. Thứ Năm ngày 11-2-2021: (30 tháng Chạp) Thánh lễ Giao thừa
20:30 – Canh thức | 21:00 – Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

https://youtu.be/yAr3pShcFqw

2. Thứ Sáu ngày 12-2-2021: (Mùng Một Tết) Cầu bình an cho năm mới

+ Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

https://youtube.com/watch?v=xnHRsyy4bzQ

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

https://youtube.com/watch?v=pLZiNmVoC1Y

3. Thứ Bảy ngày 13-2-2021: (Mùng Hai Tết) Kính nhớ tổ tiên – ông bà và cha mẹ

+ Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

https://youtube.com/watch?v=_tbc8RXfUvM

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

https://youtube.com/watch?v=s0aL1A1qySg

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

4. Ngày 14-2-2021: (Mùng Ba Tết Tân Sửu) Thánh hóa công việc làm

+ Thánh lễ lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

https://youtube.com/watch?v=IKBuVCJSEMA

+ Mass in English at 9:30 AM on Sunday, Feb 14th, 2021, at Notre Dame Cathedral of Saigon

https://youtube.com/watch?v=TMujRvbY6z0

MESSE DU 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE B
sera en direct de la Cathédrale Notre Dame de Saïgon à 10h30, le 14 Février 2021

https://youtube.com/watch?v=i_MuhOfHZks

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

https://youtube.com/watch?v=chs7sL_ySjo

+ Thánh lễ lúc 17:30 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước

Tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn:
trực tuyến trên kênh YouTube Tổng Giáo Phận Sài Gòn

Tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước:
trực tuyến trên kênh YouTube TGPSG Thánh Lễ trực tuyến