THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 06/06/2021

  1. Hướng đến tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhớ đến tình yêu bao la của Thiên Chúa đã dành cho nhân loại được mạc khải nơi con người Đức Giêsu và nhất là nơi trái tim bị đâm thâu trên thập giá vì tội lỗi của chúng ta (x. Ga 19,34). Đây là một minh chứng hùng hồn và cao cả của tình yêu Thiên Chúa trao ban cho con người. Trước tình yêu cao cả ấy, chúng ta chỉ biết chiêm ngắm, suy tôn và noi gương Thánh Tâm trao ban cho người khác trong cuộc sống hằng ngày. Xin Thánh Tâm suối nguồn tình yêu tuôn đổ muôn ơn lành xuống trên gia đình nhân loại và gia đình họ đạo Tân Định thân yêu đã được Thánh Tâm yêu thương gìn giữ trong nhiều năm qua.
  2. Tuần này có những ngày đầu tháng, xin anh chị em thánh hóa những ngày đầu tháng. Tuy không tham dự Thánh lễ trực tiếp tại giáo xứ, xin anh chị em tham dự Thánh lễ trực tuyến, cầu nguyện với Lời Chúa, chầu Thánh Thể cá nhân, lần hạt Mân Côi, lần hạt Lòng Chúa Thương Xót, tôn sùng Thánh Tâm,….
  3. Thứ sáu đầu tháng 04/06/2021 các cha sẽ không trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân tại nhà như mọi khi vì tình hình dịch bệnh.
  4. Thứ hai 07/06/2021 Kỷ niệm 2 năm thụ phong linh mục của cha phó GB Nguyễn Trọng Tín. Trong thời gian dịch bệnh không thể tổ chức Thánh Lễ xin anh chị em cầu nguyện đặc biệt cho cha GB trong ngày hồng phúc này.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng