THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 08/05/2022

  1. Chúa nhật hôm nay là Chúa nhật Chúa Chiên lành, cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sỹ. Xin anh chị em cùng dâng lời cầu nguyện và vun trồng ơn thiên triệu nơi chính gia đình mình vì gia đình chính là vườn ươm ơn thiên triệu, gia đình là chủng viện tại gia. Hôm nay Tòa Giám Mục cũng kêu gọi các giáo xứ quyên góp cho Qũy bảo trợ ơn thiên triệu của TGP. Xin anh chị em quảng đại chia sẻ. Hôm nay, xin anh chị em nhận bì thư trong đó có lời cầu nguyện cho ơn thiên triệu của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 và bài chia sẻ về đời tu.
  2. Thứ tư tuần này 11/5 bổn mạng của Giáo khu Thánh Gẫm (GK5) Xin cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho anh chi em trong giáo khu.
  3. Thứ sáu tuần này 13/5 kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Trong tháng hoa kính Đức Mẹ, giáo xứ sẽ tổ chức buổi dâng hoa cộng đồng trong Thánh Lễ lúc 17 giờ 30 và rước kiệu Đức Mẹ trọng thể. Kính mời cộng đoàn tham dự thật đông đảo sốt sắng. Khi dự lễ xin anh chị em mang theo mỗi người 1 cành hoa dâng Mẹ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng