Khốn cho kẻ giả hình

23/08 – Thứ Ba tuần 21 thường niên.

“Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia”.

Lời Chúa Mt 23, 23-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia.

“Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch”.

Suy niệm: Ngày 29.06.08, tổng thống nước Dim-ba-bu-ê là Mugabe, 84 tuổi, tuyên thệ nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ năm năm lần thứ 6 liên tiếp sau cuộc bầu cử vòng hai đầy bạo lực, trong đó ông là ứng cử viên duy nhất. Để tiếp tục nắm giữ địa vị, ông đã đặt ra nhiều luật lệ để củng cố quyền lực và hợp pháp hoá những sai trái của mình. Các kinh sư và người Pha-ri-sêu đặt ra nhiều luật lệ chi li và tuân giữ một cách cẩn thận nhưng họ bị Chúa Giê-su lên án là giả hình bởi vì họ thiếu điều quan trọng nhất trong Lề Luật là “công bình, lòng nhân và thành tín.” Thiếu những điều đó, mọi việc giữ luật đều trở thành giả hình.

Mời Bạn: Chúng ta có thể đi vào vết xe đổ đó nếu chúng ta chăm chút cho việc đi lễ, đọc kinh mà lại gian dối lừa đảo trong việc làm ăn, học hành; chúng ta có thể biến thành một tên giả hình khi tiêu xài hoang phí mà lại làm ngơ, không biết chia sẻ với những người anh chị em túng thiếu quanh mình. Và tệ hơn nữa, có khi chúng ta còn vận dụng lý lẽ, đặt ra luật lệ để biện minh cho lối sống sai trái đó. Để khỏi rơi vào lối sống giả hình, cần thường xuyên nhìn lại cuộc sống trong cách làm luật, giữ luật, chúng ta có thể hiện được công bình, lòng nhân và thành tín hay không.

Chia sẻ: Mạnh dạn phát hiện thói giả hình tập thể trong cộng đoàn của bạn bằng cách nhìn lại cuộc sống cộng đoàn theo đề nghị trong phần “Mời bạn”.

Sống Lời Chúa: Xét mình về thói xấu giả hình trong cách sống đạo của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con loại bỏ thói xấu giả hình bằng cách sống công bình, nhân ái và thành tín.