THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 25/09/2022

Tháng Mười :THÁNG MÂN CÔI

Ý cầu nguyện: Cầu cho Giáo hội mở ra với mọi người. Xin cho Giáo hội luôn trung thành và can đảm trong việc rao giảng Tin mừng, để Giáo hội là một cộng đoàn của tình liên đới, huynh đệ và chào đón mọi người, luôn sống trong bầu không khí hiệp hành.

“Kinh Mân Côi, dù rõ ràng gắn liền với Đức Maria, chủ yếu là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp Tin Mừng, mà ta có thể gọi là một bản tóm lược. Qua lời kinh ấy vang vọng lại lời kinh của Đức Maria, kinh Magnificat ca ngợi việc Nhập thể và Cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng trinh khiết của ngài. Với Kinh Mân Côi, dân Kitô giáo theo học tại ngôi trường của Đức Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan của Đức Kitô và kinh nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Người. Qua Kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, hầu như qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.” (Tông Thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ngày 16.10.2002, số 1).

Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu, trong hội đoàn giáo dân, hoặc khi có nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn toàn xá; trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn xá từng phần. (Enchiridion Indulgentiarum, an bàn 1999, concessio 17, §1,1°)

  1. Xin anh chị em cùng thực hiện việc lần chuỗi Mân Côi liên kết nơi gia đình, trong các đoàn thể,nơi các lớp giáo lý, các giáo khu,…Xin đăng ký với trưởng khu để cùng đọc kinh liên gia trong suốt tháng Mân Côi
  2. Thứ bảy tuần này ca đoàn Teresa xin mừng bổn mạng lúc 17 giờ 30. Xin chúc mừng và hiệp thông cầu nguyện.
  3. Số tiền anh chị em giúp cho việc bác ái tuần trước được 152 triệu, trong đó có 2 vị chuyển khoản cho cha sở 100 triệu. Xin chân thành cám ơn sự chia sẻ của anh chị em.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng