Thầy thuốc cho người đau yếu

14/01 – Thứ Bảy tuần 1 thường niên.

“Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

LỜI CHÚA: Mc 2, 13-17

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ.

Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?”

Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: “Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

Suy niệm: Cách phán đoán của các kinh sư Do Thái không thể áp dụng vào con người và sứ vụ của Chúa Giê-su được. Giao du với người tội lỗi, thậm chí thu nhận họ làm môn đệ, Chúa Giê-su đã làm cho những người tự cho mình là đạo đức phải kinh ngạc. Họ chê trách Chúa “gần mực thì đen”, mà quên rằng những người tội lỗi rất cần “gần đèn thì sáng”. Quả vậy, Chúa Giê-su chính là ánh sáng, là ngọn đèn, Ngài chiếu vào ai, kẻ ấy được sáng. Ngài chạm đến ai, kẻ ấy được chữa lành.

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, bạn được mời gọi sống theo Chúa Giê-su. Xa lánh tội lỗi, nhưng đừng tìm cách xa lánh tội nhân. Nhưng muốn được như thế, trước hết, bạn phải là ngọn đèn. Muốn là ngọn đèn cháy sáng, bạn phải kết nối với Nguồn Sáng là Chúa Ki-tô, đặc biệt trong bí tích Thánh Thể.

Chia sẻ: Những lúc cảm thấy mình yếu đuối, nặng nề, bạn có cảm thấy cần đến một ai đó để được nâng đỡ không? Nếu tìm cách tránh né mọi người, đó là lúc bạn đang sống trong một tình trạng nguy hiểm. Đừng bao giờ để mình bị cô đơn. Đừng bao giờ quên một người Bạn luôn đối xử rất tốt với bạn, cho dù bạn có như thế nào. Đó là Chúa Giê-su. Ngài luôn sẵn sàng gặp gỡ, đón tiếp bạn bất cứ ở đâu và lúc nào.

Sống Lời Chúa: Thực hiện như Lê-vi khi được Chúa gọi “hãy theo Chúa”, hãy đứng dậy mà đi theo Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã kêu gọi Lê-vi và những người tội lỗi. Hơn nữa, Chúa còn muốn được đồng bàn với họ. Xin dạy chúng con luôn thức tĩnh để đáp lại Lời Chúa, nhất là những lúc gặp khó khăn, yếu đuối, vấp ngã.