Rượu mới trong bầu da mới

16/01 – Thứ Hai tuần 2 thường niên.

“Tân lang còn ở với họ”.  

LỜI CHÚA: Mc 2, 18-22

Khi ấy, môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ Ngài lại không ăn chay?”

Chúa Giêsu nói với họ: “Các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ, thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay.

Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ, bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới”.

Suy niệm: Ăn chay là hình thức đạo đức theo truyền thống của người Do-Thái mang ba ý nghĩa sau: một là để tỏ lòng sám hối và xin ơn, hai là đợi chờ Đấng Cứu Thế đến giải phóng dân khỏi ách đô hộ ngoại bang, ba là thể hiện lòng đạo đức. Tự bản chất việc ăn chay là điều tốt, và chính Chúa Giê-su cũng coi việc chay tịnh là phương thế để chống lại ma quỷ và chước cám dỗ. Nhưng vấn đề là người Pha-ri-sêu lấy “ăn chay” là thước đo để xét đoán người khác vì không giữ chay giống như họ. Đây chính là thái độ sống đạo vụ hình thức, coi những việc bề ngoài là điều duy nhất quan trọng, do đó đánh mất tinh thần của lề luật là “lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa” (Lc 11,42).

Mời Bạn: Chúng ta cần cảnh giác trước nguy cơ biến những việc siêu nhiên thành hành vi thế tục khi “thi đua lập thành tích đạo đức” để rồi nhìn người khác bằng con mắt xét đoán và ganh tị theo kiểu “tôi không như tên thu thuế kia” (x. Lc 18,11), chỉ vì họ không làm các việc đạo đức giống như tôi. Trái lại chúng ta được mời gọi “đừng xét đoán” hoặc nếu có xét đoán thì hãy xét đoán với cặp mắt và trái tim của Chúa để thấu hiểu và cảm thông với nhau.

Sống Lời Chúa:  Dành ít phút nhìn lại và quyết tâm tôi sẽ ăn chay với thái độ và tinh thần của Chúa mời gọi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con ăn chay hãm mình để chiến đấu chống lại chước ma quỷ cám dỗ, xin cho chúng con cũng luôn ý thức ăn chay hãm mình với tấm lòng yêu mến Chúa chân thành và sống công bình nhân ái với tha nhân. Amen.