Chương trình Tuần Thánh & Phục Sinh 2023

,

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2023

Người lớn Tĩnh tâm Mùa Chay:

 • Thời gian: Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư – Ngày 13,14 và 15/03/2023 lúc 19g00.
 • Giảng phòng: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Trọng Tín
  (Lưu ý: Vẫn có Thánh lễ lúc 17g30 như thường lệ).

Thiếu nhi Tĩnh tâm Mùa Chay:

 • Thời gian: Trong các Chúa Nhật Mùa Chay lúc 07g30.
 • Giảng phòng: Cha Giuse Vũ Đức Minh.

GIẢI TỘI MÙA CHAY 2023

Giải tội các ngày trong tuần:

 • Sáng: 05g30 – Chiều: 17g00 đến 17g30

Giải tội thiếu nhi:

 • Sáng Chúa Nhật Lễ Lá 02/04/2023: từ 8g30 đến 9g45

Giải tội người lớn:

 • Thứ Ba 28/03/2023: từ 18g00 đến 19g30 (có 15 cha giải tội)
 • Chúa Nhật Lễ Lá 02/04/2023: từ 17g30 đến 19g30

Lưu ý: Các cha không ngồi tòa thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Tuần Thánh.

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH & PHỤC SINH 2023

Chúa Nhật Lễ Lá 02/04/2023:

 • Trước Thánh lễ 17g30 Thứ Bảy 01/04/2023, có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.
 • Trước Thánh lễ dành cho thiếu nhi 07g30 Chúa Nhật 02/04/2023 có làm phép lá tại tiền đường và kiệu lá vào Nhà Thờ.

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư Tuần Thánh 03-04-05/04/2023:

 • Từ 18g00 đến 19g00: Cầu nguyện Taize, suy gẫm Lời Chúa

Thứ Năm Tuần Thánh 06/04/2023 – Lễ Tiệc Ly

 • Sáng: 5g00 – Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Chiều: Lễ Tiệc Ly tại Nhà thờ Giáo xứ
  • 17g30: Thánh Lễ cho thiếu nhi
   (Sau Thánh Lễ thiếu nhi viếng Chúa 15 phút)
  • 19g30: Thánh Lễ cho người lớn
  • Phiên Chầu Mình Thánh Chúa:
   + 21g00 – 21g45: Giới trẻ Giáo xứ hướng dẫn
   + 21g45 – 22g30: Các Liên Giáo Khu: Thánh Thành (Khu 4), Thánh Lộc (Khu 2 và 3), Thánh Quý (Khu 1) hướng dẫn.
   + 22g30 – 23g15: Các đoàn thể, Bà mẹ Công giáo hướng dẫn.

Thứ Sáu Tuần Thánh 07/04/2023 – Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu
Ăn chay – kiêng thịt: Đóng góp cho quỹ dự phòng thiên tai của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

 • Sáng: 05g00 – Đọc kinh Phụng vụ – Suy niệm
 • Chiều: Tưởng niệm cuộc Thương Khó
  • 16g30: Chặng đàng Thánh Giá ngoài Nhà thờ.
  • 17g30: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho thiếu nhi.
  • 20g00: Nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu dành cho người lớn.
 • Hôn chân Chúa trong nhà thờ sau nghi thức.
  Việc hôn chân Chúa kết thúc lúc 15g00 thứ bảy Tuần Thánh.

Thứ bảy Tuần Thánh 08/04/2023 – Vọng Phục Sinh

 • Sáng: 5g00: Đọc Kinh Phụng Vụ – Suy niệm
 • Tối: Thánh lễ Vọng Phục Sinh.
  • 18g00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho thiếu nhi.
  • 20g30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh dành cho người lớn.

Chúa Nhật Phục Sinh 09/04/2023 – Mừng Chúa sống lại

 • Sáng: Thánh lễ 6g15, 7g30, 9g00
 • Chiều: Thánh lễ 16g00, 17g30, 19g00.