Chấp nhận lội ngược dòng

13/05 – Thứ Bảy tuần 5 Phục Sinh.

“Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian”.

Lời Chúa: Ga 15, 18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con.

Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ.

Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Thầy”.

Suy niệm: Thật dễ hiểu khi thế gian ghét các môn đệ Đức Ki-tô chỉ vì họ thuộc về Ngài chứ không thuộc về thế gian. Các Ki-tô luôn phải lội ngược dòng trong thế gian này vì không thoả hiệp với điều xấu, điều ác. Sống đức tin, làm chứng cho Tin Mừng ở giữa thế gian và để thánh hoá thế gian chính là cây thập giá mà dạy các môn đệ phải vác để đi theo Ngài. Vì thập giá, Ki-tô hữu bị coi là “điên rồ, yếu đuối” trước con mắt thế gian (x. 1Cr 1,17-25), nhưng tất cả những điều đó đều không đáng kể so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Ki-tô, được thuộc về Ngài (x. Pl 3,8). Quả thật, phần thưởng Chúa Ki-tô hứa cho những ai trung thành đi theo Ngài là được Nước Trời làm gia nghiệp, được thuộc về Ngài trọn vẹn và mãi mãi.

Mời Bạn: Là con cái ánh sáng, các Ki-tô hữu can đảm và mạnh dạn vác thập giá mình mỗi ngày để bước theo Chúa Ki-tô. Đó là dám từ bỏ lối suy nghĩ, ứng xử theo tinh thần thế tục và chấp nhận những khó khăn, đau khổ, kỳ thị, và cả những bách hại của thế gian. Đó là thân phận của người môn đệ Chúa Ki-tô. Bạn nhớ lời thánh Phê-rô: “Nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng, thì đó là ơn Thiên Chúa ban”, nhưng nếu vì tội lỗi, gương xấu của mình mà bị thế gian ghét bỏ “thì nào có vẻ vang gì?” (x. 1Pr 2,20); và tệ hơn, như thế còn gây hại cho Hội Thánh nữa.

Sống Lời Chúa: Kiên trì “làm việc thiện không sờn lòng nản chí”, theo Lời Chúa dạy, dù có bị cho là “điên rồ”, hèn kém.

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con can đảm bước theo Chúa đến cùng. Và xin cho chúng con được theo Chúa đến được Nước Trời trong ngày sau hết. Amen.