Hoạt động của Thánh Thần

16/05– Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh.

 “Nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”.

Lời Chúa: Ga 16, 5b-11

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy về với Đấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu.

Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con.

Khi Người đến, Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”.

Suy niệm: Xuyên suốt cuộc sống nhập thể, Đức Giê-su luôn tràn đầy Thần Khí và mọi hành động của Ngài đều nhờ “quyền năng Thần Khí thúc đẩy” (x. Lc 4,14.18). Khi hoàn tất công cuộc cứu độ Chúa Cha trao phó, Chúa Giê-su trên thập giá đã “gục đầu và trao Thần Khí” cho Chúa Cha (Ga 19,30). Thần Khí đó chính là Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, vượt không gian và thời gian, vượt mọi sự hiểu biết của con người. Đã yêu thương thì Chúa yêu đến cùng (x. Ga 13,1) nên, vừa trỗi dậy từ cõi chết, Đức Ki-tô lại tất tả đi tìm những người Ngài yêu thương để ban Thánh Thần cho họ. Từ nay, Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, trở thành hồn sống của Hội Thánh, dùng quyền năng của Ngài hoạt động soi sáng và hướng dẫn Hội Thánh. Như thế, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Đức Ki-tô vẫn hiện diện với chúng ta “mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Mời Bạn: Chúa Giê-su truyền dạy giới răn riêng của Ngài là “hãy yêu thương nhau như Chúa yêu chúng ta” (Ga 15,12). Chúng ta chỉ có thể yêu như thế nhờ ơn Chúa Thánh Thần, là Đấng Bảo Trợ và là Tình Yêu Thiên Chúa. Ngài sẽ dạy chúng ta học cách yêu thế nào để nên “đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô”.

Sống Lời Chúa: Thường xuyên có những khoảnh khắc dừng lại để lắng nghe lời nhắc bảo Chúa Thánh Thần trong lương tâm và hành động như Ngài mách bảo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ mà Chúa Giê-su sai đến với chúng con, Chúa vẫn hiện diện và hoạt động trong Hội Thánh và trong thế giới này. Xin cho chúng con biết lắng nghe và ngoan ngoãn vâng theo lời dạy bảo của Chúa. Amen.