THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 23/07/2023

 1. Xin anh chị em gia tăng việc đọc Kinh Thánh tại gia đình. Giáo xứ có lớp tìm hiểu Kinh Thánh vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 19:30 đến 20:30.
 2. Xin đăng ký Khóa Giáo Lý Dự Tòng và Hôn Nhân Khóa 15 (học từ 16/08/2023 đến 06/12/2023) tại Văn Phòng Giáo xứ, từ nay cho đến Chúa nhật 13/08/2023.
  • Lớp Giáo lý Dự Tòng Khóa 15
   – Khai giảng : thứ tư 16/08 lúc 19 giờ 00 với Thánh lễ tại Nhà thờ.
   – Thời gian học: thứ hai và thứ tư từ 19:00 đến 20:45
   – Kết thúc: 06/12/2023
  • Lớp Giáo lý Hôn Nhân Khóa 15
   – Khai giảng : thứ sáu 18/08 lúc 19 giờ 00 với Thánh lễ tại Nhà thờ
   – Thời gian học: thứ sáu từ 19:00 đến 20:45
   – Kết thúc: 06/12/2023
 3. Số tiền anh chị em giúp cho việc xây dựng nhà thờ Sông Xoài – Giáo phận Mỹ Tho tuần qua được 717 triệu 400 ngàn đồng, trong đó có 2 ân nhân giúp mỗi người 100 triệu, 2 ân nhân giúp mỗi người 50 triệu. Cha sở Sông Xoài xin cám ơn sự quảng đại chia sẻ của anh chị em.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng