GIỜ THAM QUAN

,
방문 시간

NGÀY THƯỜNG: (Thứ Hai – Thứ Sáu)

Sáng: 7g00 – 12g00

Chiều: 14g00 – 17g00

Tối : 20g00 – 21g00

Không tham quan trong giờ có Thánh Lễ.

THỨ BẢY:

Không tham quan từ 14g00 trở về sau.

Nghỉ trưa (không tham quan): 12g00 – 14g00

CHÚA NHẬT:

KHÔNG THAM QUAN.

KHU VỰC ĐƯỢC THAM QUAN, CHỤP ẢNH:

Từ cổng vào đến nơi có ghi bảng KHU VỰC HẠN CHẾ