THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 14/01/2024

  1. Số tiền anh chị em giúp cho việc xây dựng Nhà Tĩnh dưỡng Chí Hòa tuần qua được 411 triệu đồng Xin anh chị em quảng đại chia sẻ.
  2. Chúng ta bước vào Tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất các kitô hữu. Xin cộng đoàn cùng dâng hy sinh cầu nguyện cho sự hợp nhất.
  3. Khóa Giáo lý Dự Tòng – Khóa 16 sẽ khai giảng vào thứ hai 22/01/2024 lúc 19:00. Khóa Hôn Nhân khóa 16 khai giảng vào thứ sáu 26/01 lúc 19:00. Ghi danh từ hôm nay đến hết Chúa nhật 21/01 tại Văn phòng giáo xứ.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng