THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 09/06/2024

  1. Chúng ta đang ở tháng kính Thánh Tâm, bổn mạng của Giáo xứ. Xin anh chị em gia tăng việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa và đền tạ Thánh Tâm cho cân xứng. Chúa nhật hôm nay giáo xứ dâng lễ Kính trọng thể Thánh Tâm và theo truyền thống của giáo phận xin anh chị em cùng quảng đại đóng góp để chăm lo quý cha đang làm việc mục vụ mà đau yếu, đặc biệt là quý cha đang nghỉ hưu thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta.
  2. Hôm nay Bế Giảng các lớp Giáo lý thiếu nhi và phát phần thưởng cho các em. Xin Quý vị phụ huynh lưu ý nghỉ học giáo lý, KHÔNG CÓ NGHỈ LỄ CHÚA NHẬT. Xin quý vị nhắc nhở và chở các cháu tham dự Thánh Lễ bình thường nếu không về quê hay du lịch xa.
  3. Thứ tư tuần này 12/06/2024 vào lúc 17:30 Đức Cha phụ tá Giuse chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn cùng với 19 Tân Linh mục vừa được chịu chức. Kính mời cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện, tham dự Thánh lễ thật đông đảo sốt sắng.
  4. Khóa Giáo lý Dự tòng sẽ khai giảng vào thứ hai 22/07/2024, kết thúc vào 04/12/2024. Học vào tối thứ hai và thứ tư hàng tuần từ 19:00 đến 21:00
    Khóa Giáo lý Hôn Nhân sẽ khai giảng vào thứ sáu 26/07/2024, kết thúc vào 06/12/2024. Học vào tối thứ sáu hàng tuần từ 19:00 đến 21:00
    Xin Ghi danh với Văn Phòng Giáo xứ từ nay cho đến hết Chúa nhật 14/07/2024.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng