11. Cha MARIE URBAIN DELIGNON ANSELME DELIGNON (CAO)

Tiểu sử

Cha sinh ngày 21-4-1865 tại Saint Urbain (Pháp) sang Việt Nam truyền giáo ngày 15-11-1890.

Khi về làm Chánh Xứ Tân Định, Cha Cao còn giữ chức Bề Trên địa phận.

Từ cuối tháng 5-1924 đến tháng 12-1925, vì Đức Cha Victoire Quinton phải về Pháp trị bệnh, Cha Bề Trên Cao nhận quyền cai trị Địa phận. Ngày 12-11-1925, vị Khâm sứ đầu tiên của Tòa Thánh là Đức Cha Aiuti đến Đông Dương. Dịp này Cha Cao đã tiếp đón Ngài và mời Ngài đến ban Bí tích Thêm sức tại Họ Tân Qui.

Khi Cha Sở Họ Móng Cái là Cha Isodore Dumortier được chọn làm Giám Mục địa phận Sài Gòn, thì Cha Cao được cử đến Móng Cái để thay thế.

Sinh hoạt

Cha Đầu năm 1923, Cha Cao muốn mở một trường học nam sinh và mời các Sư Huynh La San trường Taberd về điều khiển. Ngài kêu gọi sự ủng hộ của giáo dân và lời kêu gọi của Ngài được đáp ứng cách nhanh chóng. Ngày 18/11/1923, Đức Giám Mục Quinton Địa phận Sài Gòn đã khánh thành ngôi trường mới và đặt tên là Trường Thánh Louis de Gonzague (Đức Minh). Hiệu Trưởng đầu tiên là Sư Huynh Ildephonse ( 1923 -1928 ). Các Sơ Dòng Thánh Phaolô từ đó chỉ phụ trách trường Nữ .

Các Cha Phụ tá:

  • Năm 1920 – 1925, Cha Phaolô Đoàn Quang Đạt.
  • Năm 1923 – 1924, Cha J.B. Lê Quang Triều.
  • Năm 1924 – 1925, Chu J.B. Trịnh Công Đoàn.

Cha Bề Trên Cao qua đời ngày 06/01/1933 tại Sài Gòn. Cả địa phận đều mến yêu, thương tiếc Ngài.

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”