15. Cha ANDRÊ NGUYỄN THUẬN TRỊ

Tiểu sử

Cha sinh năm 1887 tại Thị Nghè, chịu chức linh mục năm 1917. Trước khi đến coi Họ Đạo Tân Định, Ngài đã làm giáo sư ở Tiểu chủng viện trên 20 năm. Cha Trị là một linh mục thẳng thắn, tốt bụng và hiếu học. Cha thường khuyên học trò nên bắt chước Cha chịu khó học giỏi để tiến bộ. Những đức tính đó, Cha vẫn giữ được cho đến già.

Ngày 28-4-1946, Đức Cha Jean Cassaigne bổ nhiệm Cha Trị về họ Chí Hòa. Khi Cha ra đi đã để lại cho Nhà Thờ số tiền là 4.549d.

Sinh hoạt

Khi vừa đến nhậm chức chánh xứ Tân Định, Cha cho sắp xếp lại chỗ ngồi trong nhà thờ, Ngài cho thiếu nhi lên gần Cung Thánh, loại bỏ bớt những ghế ưu tiên.

Về tổ chức đời sống Nhà xứ, Ngài rất nghiêm chỉnh đối với các Cha phụ tá (đa số là học trò của Ngài). Trẻ em và phụ nữ muốn thăm các Cha phải được phép của Ngài. Sở dĩ Ngài làm như vậy vì Ngài đã quen cuộc sống tu đức trong chủng viện.

Giáo dân

Cha Trị đã chăn dắt Họ Đạo trong những năm sôi động nhất: Nhật chiếm Đông Dương Cách mạng tháng 8-1945. Trong thời gian này, cha đã giữ vững được tinh thần giáo dân.

Năm 1945, trường Louis de Gonzague tạm đóng cửa vì hoàn cảnh chiến tranh và vì tình hình đất nước căng thẳng. Tân Định hồi đó là ngoại ô Sài Gòn nên yên tĩnh và an ninh, các sự huynh Trường Taberd được Cha Trị cho phép dời xuống trường Lu-y tránh bom đạn.

Ngày 25-8-1945, nhân dân thành phố Sài Gòn tổ chức một cuộc biểu tình lớn giành độc lập. Các Xứ đạo: Chợ Đủi, Cầu Kho, Gia Định và Tân Định có nhiều giáo dân sôi nổi tham gia. Tại Họ Đạo Tân Định Cha Trị đã khuyến khích cho nhiều thanh niên gia nhập Đoàn thanh niên Nam Bộ kháng chiến.

Các Cha Phụ tá:

  • Năm 1941 – 1942, Cha Phêrô Phan Thanh Thời.
  • Năm 1942 – 1943 , Cha Antôn Lê Quang Thạnh.
  • Năm 1942 – 1745 , Cha Phaolô Hồ Phước Lành.
  • Năm 1943 – 1949, Cha Phêrô Nguyễn Văn Long.
  • Năm 1945 – 1950, Cha Gioan kim Nguyễn văn Nghị.

Ngày 15/7/1955 Cha Andrê Trị qua đời và được chôn cất trong Đất Thánh dành riêng cho các Linh Mục cạnh Nhà Thờ Chí Hòa.

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”