07. Cha LOUIS EUGÈNE LOUVET (NGÔN)

Tiểu sử

Cha sinh ngày 17-5-1838 tại Rouen (Pháp), sang Việt Nam truyền giáo ngày 1-3-1873.

Cha Louvet là một trong những linh mục thừa sai phụ trách Họ Đạo Tân Định lâu nhứt (15 năm). Khi đến nhận nhiệm vụ, Ngài đã lớn tuổi, do đó Cha Génibrel (Thượng) vẫn phải giúp Ngài ban các bí tích và giảng dạy những ngày Chúa Nhật.

Sinh hoạt

Cha Ngôn thích tổ chức trọng thể các ngày lễ lớn, những cuộc rước kiệu linh đình. Ngài cho may một cái lọng rất đẹp để Kiệu Mình Thánh Chúa ngoài trời. Và cũng kể từ năm 1883, Họ Tân Định có thói quen kiệu Mình Thánh Chúa hằng năm. Những cuộc rước kiệu Đức Mẹ cũng được tổ chức trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, kiệu lễ cầu mùa.

Năm 1886 và năm 1892, Cha Sở tổ chức hai cuộc cấm phòng chung cho Họ đạo. Số người tham dự đông đảo và sốt sắng.

Hội Đoàn:

Có 3 hội đoàn được thành lập:

  • Hội Con Đức Mẹ để giáo dục và thánh hóa các thiếu nữ.
  • Hội Thánh Thất với mục đích giúp các gia đình sống lành mạnh, thánh thiện.
  • Hội Thánh Thể làm gia tăng lòng tôn sùng và yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể.

Giáo dân

Khi Cha Ngôn đến nhận Họ Đạo Tân Định, số giáo dân đã là 1.500 người, sau này đã tăng lên 2.000 người. Công việc đầu tiên của Cha là tổ chức lại Ban Quới chức, gồm có: Ông Trùm Cơ (nhứt), ông Trùm Mạnh (nhì), 2 ông Câu, 14 ông Biện và 40 ông Giáp.

Năm 1885, một biến cố khá quan trọng đã xảy ra, khoảng 600 người công giáo gốc Bình Định bị bắt đạo, bỏ xứ chạy trốn vào Sài Gòn. Họ đến tá túc tại Họ Đạo Tân Định. Cha Ngôn sốt sắng đón tiếp và giúp đỡ họ. Ngài đã cất trong khu đất phía sau Nhà Thờ 4 dãy nhà tranh lớn để họ có chỗ trú ngụ. Ngài còn lo cung cấp thực phẩm và quần áo cho họ, những người này đang trong tình trạng đói rách và thiếu thốn quá sức. Cha Viier và sau đó, Cha Constant Fourmond đến ở, đã giúp cho những người tản cư này. Chỉ một năm sau, đa số những người lánh nạn đã hồi hương, một số ở lại định cư vĩnh viễn tại Tân Định và trong những Họ Đạo lân cận. Những gia đình này đã tản mác trong các khu: Xóm Lách, Nhà Đèn (Công Lý) và Xóm Chùa cho tới ngày nay.

Ngày 16-12-1888, họ Tân Định tưng bừng mừng ngân khánh linh mục Cha Ngôn (1863 – 1888). Đây là dịp để giáo dân Tân Định tỏ lòng trìu mến đối với vị chủ chăn của mình. Ban Chức Việc tổ chức diễn tuồng Vua Đa Vít và mở số Tombola để xây Nhà Thờ ở Chí Hòa nằm trong khu đất ngày nay là khu đất thánh Tân Định ( Thoại Ngọc Hầu – Tân Bình ).

Cơ sở vật chất

Chúa nhật đầu tháng 10/1890, Đức Cha Mỹ (Colombert) đến làm phép và dâng ngôi Nhà Thờ ở Chí Hòa kính Đức Mẹ Môi Khôi. Nhưng đến năm 1900, Nhà Thờ này bị hư hao nhiều, giáo dân dỡ lấy gạch ngói đem về dựng lại ngôi Nhà Thờ Chí Hòa hiện nay. Từ đó Họ Chí Hòa tách ra khỏi Họ Tân Định.

Do số bổn đạo tăng nhanh, Cha Ngôn quyết định nối dài Nhà Thờ thêm hai căn và hai hàng ba có xây tường chung quanh. Công trình này rất tốn kém, nhưng với lòng nhiệt thành và đức tin vững mạnh, Cha Ngôn đã tìm được tiền để xây cất. Năm 1896, Ngài khởi sự công việc và ngày 02-2-1898, Đức Cha Dépierre đến khánh thành trọng thể phần nhà mới. Chi phí là 8.666d.

Các Cha Phụ tá :

Dưới thời Cha Louvet, lần lượt các Cha phụ tá sau đây về giúp Họ Đạo Tân Định.

  • Từ tháng 7-1887 đến tháng 11-1889, Cha Phêrô Nguyễn Linh Phương.
  • Từ năm 1889 đến năm 1893, Cha Giuse Dương Công Đồng.
  • Từ năm 1892 đến năm 1896, Cha Andre Nguyễn văn Hiếu.
  • Từ năm 1896 đến năm 1943, Cha Giacôbê Huỳnh Công Quận.
  • Từ năm 1896 đến năm 1898, Cha Joseph Charles André Mariette.

Tháng 4/1898, Cha Ngôn bị đau thận nặng, phải vào nằm nhà thương chủng viện hai tuần. Nhưng sức khỏe mỗi ngày mỗi kém, nên Ngài xin ngừng trông coi Họ Đạo. Tháng 2/1898, Ngài đi nghỉ ở Chợ Quán rồi qua Chợ Đũi, sau hết trở lại nhà thương chủng viện, được hai hôm thì qua đời ngày 2/8/1900.

Giáo dân Tân Định lo chôn cất Ngài rất trọng thể tại đất thánh Lăng Cha Cả, phía sau mộ của Đức Cha Bá Đa Lộc.

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”