02. Cha JULIEN THIRIET (THI)

Tiểu sử

Cha sinh ngày 20-7-18:39 tại Noelville (Pháp). Cha đã qua Việt Nam truyền giáo ngày 20-7-1862.

Đầu tháng 2-1864, Đức Cha Đôminicô Lefebvre (Ngải) chính thức gọi Cha Thiriet về giúp cho Họ Đạo An Hòa (Tân Định) trong hai tháng hè của trường Pháp. Cha Thiriet lúc đó làm Giám đốc “Trường Nhà Nước” đầu tiên của Sài Gòn. Trường này tọa lạc tại khu bệnh viện Grall (Bệnh viện nhi đồng 2 ngày nay).

Sau hai tháng, Cha Thiriet trở lại nhiệm sở cũ (Giám đốc Trường Nhà nước), nhưng Ngài vẫn lui tới Họ Đạo An Hòa (Tân Định), giúp đỡ Cha Sở mới (Cha Le Mée) cho đến khi Cha hiểu được Tiếng Việt để có thể điều khiển được một mình Họ Đạo và ban phát các bí tích.

Sinh hoạt

Cha Thiriet là một nhà trí thức, đồng thời là một linh mụ đạo đức, Ngài đã viết một số sách huấn đức hữu ích cho linh mục và chủng sinh ( sách gẫm và xét mình).

Giáo dân

Số giáo dân lúc này khoảng 300 người.

Cơ sở vật chất

Cha Thiriet đã quen với Họ Đạo An Hòa (Tân Định) từ thời Cha Wibaux, nên khi về Họ Đạo Ngài tiếp tục trông coi việc xây cất Nhà Thờ mới.Thánh lễ được dâng tạm thời trong nhà xứ vừa mới cất xong.

Cha Thiriet qua đời năm 1897. Ngài là một trong những linh mục đã phục vụ nhiều cho họ nhà trong thời kỳ thành lập, nhất là về đời sống tinh thần.

Trích “Kỷ niệm 140 năm thành lập Giáo Xứ và 125 năm xây dựng Thánh Đường”