Thông báo: Thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn

  1. Thứ sáu, 02/11 vào lúc 17 giờ 30 Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn sẽ chủ trì Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ đông đảo sốt sắng.
  2. Vào lúc 19 giờ, 02/11 tại Nhà chờ Phục Sinh, Cha sở Phaolô dâng thánh lễ cảm tạ Chúa nhân kỷ niệm 1 năm hoàn thành nhà chờ phục sinh mới và cầu nguyện cho các linh hồn trong xứ đạo đã ra đi trước chúng ta.
  3. Thứ bảy, 03/11 vào lúc 19 giờ tại tầng hầm khu nhà mục vụ có đêm thánh ca cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời do ca đoàn Gloria phụ trách, kính mời cộng đoàn cùng tham dự.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng