Dung mạo kẻ phản bội

17/04 – Thứ Tư tuần thánh.
“Con Người ra đi như đã được ghi chép sẵn từ trước, nhưng khốn thay cho kẻ sẽ làm cho Ngài bị phản nộp”.

Lời Chúa: Mt 26, 14-25

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?” Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người.

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?” Chúa Giêsu đáp: “Các con hãy vào thành đến với một người kia, và nói rằng: Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông”. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua.

Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: “Thưa Thầy, có phải con không?” Người trả lời: “Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!”

Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có phải con chăng?” Chúa đáp: “Ðúng như con nói”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trọn hảo, hôm nay con nhớ lại sự phản bội của Giuđa. Xin giúp con luôn bước theo Cha, không phản bội tình thương xót của Cha. Con xin dâng Cha mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of all goodness, today I remember the betrayal of Judas. Help me to follow you always, and not betray your merciful love. I offer you my thoughts, words, and deeds this day for the intentions of Pope Francis this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Những ai khước từ Thập giá, là chối bỏ sự Phục Sinh.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho con không bao giờ né tránh thập giá nhưng ôm lấy nó với trọn con tim.

WITH JESUS DURING A DAY

“Anyone who turns away from the Cross, turns away from the Resurrection.” (Pope Francis) O God, may I not try to avoid the cross, but embrace it with all of my heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi mặt trời lặn về phía chân trời, con suy ngẫm về lòng thương xót của Chúa. Đã có những lần con phản bội Nài bằng cách quay lưng với Thập Giá. Chúa ơi, xin đến gần con trong đêm nay và đong đầy trong con ân sủng Chúa để con luôn luôn trở về với Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets over the horizon, I ponder your mercy. Were there times when I betrayed you by turning away from the Cross? Come close, this night, and fill me with your grace, that I may always turn back to you. Our Father