Thánh Thể Bí Tích Phục Vụ

18/04 – Thứ Năm tuần thánh. Thánh lễ Tiệc Ly.
“Ngài yêu thương họ đến cùng”.

Lời Chúa: Ga 13, 1-15

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa.

Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giêsu đáp: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phêrô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Phêrô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu”. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”.

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha là Đấng Thương Xót, hôm nay con nhớ lại ngày Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly. Xin cho mỗi ngày trong đời con trở nên tràn ngập sự hiện diện của Cha, luôn chúc tụng Cha trong tâm tình tạ ơn. Con xin dâng lên Cha tất cả niềm vui cũng như nỗi buồn ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính Mừng Maria….

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of Mercy, today I remember the institution of the Eucharist at the Last Supper. May each day of my life be filled with your presence, always praising you in thanksgiving. I offer to you this day all my joys and suffering for the intentions of Pope Francis this month. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Đức Giêsu trao ban chính Ngài cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể, tự hiến để trở nên của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống chúng ta.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì món quà Bí Tích Thánh Thể.

WITH JESUS DURING A DAY

“Jesus gives himself to us in the Eucharist, offering himself as spiritual food that sustains our life.” (Pope Francis) O God, thank you for the gift of the Eucharist!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày hôm nay, con cùng Chúa bước vào vườn Ghết-si-ma-ni. Xin cho con được ở lại bên Chúa đêm này và kết hiệp sự đau khổ của con với Chúa. Xin Chúa hãy đến và chữa lành trái tim con, lấp đầy trái tim con bằng sự hiện diện của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời…..

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day I accompany you into the Garden of Gethsemane. May I remain with you this night and unite my sufferings with yours. Come now and heal my heart, filling it with your presence. Our Father