Yêu thương kẻ thù, để nên trọn lành

18/06 – Thứ Ba tuần 11 thường niên.
“Các ngươi hãy yêu thương thù địch”.

Lời Chúa: Mt. 5, 43-48

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương.

Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư?

Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con ngước trông lên Cha khi ngày mới của con khởi sự. Tạ ơn Cha vì Cha luôn hiện diện trong đời con với bao thương xót, và hằng chăm sóc muôn tạo vật. Con xin dâng mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con cho Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I look to you as I begin this day. Thank you for your merciful presence in my life and for sustaining all that exists. I offer to you my thoughts, words and deeds for the intention of Pope Francis for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Mến yêu Chúa Ki-tô không phải là thứ tình yêu hời hợt bề ngoài. Nhưng đó là thái độ của một con tim mà chúng ta thể hiện ra khi chúng ta sống như ý Chúa muốn.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin cho tình yêu của con là một tình yêu chân thật chứ không chỉ là bề ngoài mà thôi.

WITH JESUS DURING A DAY

“Loving Christ is not a superficial sentiment. It is an attitude of the heart that we demonstrate when we live as he wants us to.” (Pope Francis) May my love be authentic, Lord, and not merely on the surface.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì tình yêu Ngài ban cho con sự tự do. Tối nay, con muốn cầu nguyện cho kẻ thù của con. Xin Chúa dõi theo và gìn giữ họ với lòng nhân hậu. Ước gì con có thể ngày càng mến yêu nhiều hơn, ngay cả với những người con thù ghét. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I praise you, Lord, because your love gives freedom. Tonight I want to pray for my enemies, watch over them with your goodness and make me more and more capable of love even towards them. Hail Mary