Thông báo: Lịch bầu cử BCH Giáo khu nhiệm kỳ 2020-2024

Xin kính mời đại diện các gia đình trong Giáo Khu đến Nhà Thờ Tân Định theo lịch để Bầu Ban Chấp Hành Giáo Khu đúng thời gian:

  • Khu 1: 18g45 – 19g45 Thứ Bảy 24/08/2019
  • Khu 2 & 3: 19g45 – 20g45 Thứ Bảy 24/08/2019
  • Khu 4: 18g45 – 19g45 Thứ Hai 26/08/2019
  • Khu 5: 19g45 – 20g45 Thứ Hai 26/08/2019
  • Khu 6: 18g45 – 19g45 Thứ Ba 27/08/2019
  • Khu 7: 19g45 – 20g45 Thứ Ba 27/08/2019
  • Khu 8: 18g45 – 19g45 Thứ Tư 28/08/2019
  • Khu 9: 19g45 – 20g45 Thứ Tư 28/08/2019

ĐỊA ĐIỂM : Nhà Chờ Phục Sinh cũ.

Sau khi bầu cử tại các Giáo Khu xong, chúng tôi sẽ tiến hành bầu cử vào Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ Tân Định nhiệm kỳ 2020- 2024 vào Thứ bảy ngày 14/09/2019 lúc 19g00.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng