Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo ngày 14.03.2020 – Tạm ngưng tất cả các lớp giáo lý trên địa bàn Tổng Giáo phận

,

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
( (84.28) 3930 3828
E.mail : tgmsaigon@gmail.com

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14.03.2020

Kính gởi: Quý Cha Chánh, Phó xứ trong Tổng giáo phận,

Kính quý cha,

Hiện giờ tất cả mọi người đều lo lắng vì dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Trong thực tế các em học sinh vẫn còn nghỉ học. Do đó, để bảo đảm an toàn cho con em của chúng ta, cho các gia đình và cho cộng đồng, Tòa Tổng giám mục quyết định:

Tạm ngưng tất cả các lớp giáo lý trên địa bàn Tổng Giáo phận, kể từ ngày mai, Chúa nhật thứ 3 Mùa Chay, 15.3.2020 cho đến khi có thông báo mới.

Tòa Tổng giám mục đề nghị tất cả các cha chánh, phó xứ triệt để thi hành quyết định nói trên vì ích lợi chung.

Xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót cho đại dịch này sớm bị ngăn chặn để mọi người được bình an, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria là Đức Bà phù hộ các giáo hữu.

Kính chào quý cha trong Chúa Kitô.

TL. Đức Tổng Giám Mục

Lm. Tổng Đại Diện
(đã ký và đóng dấu)
Inhaxiô Hồ Văn Xuân