Con đường Giê-su

10/05 – Chúa Nhật tuần 5 PHỤC SINH năm A.
“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.

Lời Chúa: Ga 14, 1-12

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”.

Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?”

Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”.

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói “Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha”? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm.

Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”.

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con ấp ủ ngày mới như một món quà của Chúa Cha, là một cơ hội để con yêu thương và phục vụ mọi người. Theo gương Chúa Giêsu, con được mời gọi để chăm sóc tha nhân, trở thành tông đồ của Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện và phục vụ. Con xin dâng lời cầu nguyện “Lạy Cha, xin giúp con trở nên khí cụ hòa bình và sự dịu dàng cho tha nhân.” Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Embrace the new day as a gift from the Lord and an opportunity to love and serve others. In the image of Jesus you are also called to take care of others, to be an apostle of Christ through prayer and service. Pray, “Lord help me to be an instrument of your peace and your tenderness to others.” Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Cầu nguyện đưa chúng ta đến gần hơn với tha nhân và mở lòng ra yêu mến họ nhiều hơn.” Cầu nguyện cho những người mà chúng ta tức giận là một bước tốt đẹp trong yêu thương, và đó là một hành động truyền giáo.” (ĐGH Phanxicô)

Trong thời gian nghỉ ngơi lúc này, xin cho con biết trao trái tim mình cho những người làm con khó chịu hay tức giận. Con xin dâng mọi sự cho Chúa, xin Ngài ôm ấp họ trong lòng và hướng dẫn mọi thứ để mối quan hệ của con được hàn gắn. Con xin đổi mới lời cầu nguyện mỗi ngày và sẵn sàng cho sứ mạng của Chúa Giêsu.

WITH JESUS DURING A DAY

Prayer brings us closer to others and opens us to love them more. “Praying for the one with whom we are irritated is a beautiful step in love, and it is an evangelizing act,” Pope Francis tells us. In the break you are doing at this moment, bring to your heart the people in your life who irritate you or who causes you much anger. Offer them to the Lord, embrace them in your heart and ask the Lord to arrange things so that your relationship can be healed. Renew your daily offering and availability to the mission of Christ.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào thời khắc cuối ngày, con hiện diện trước Chúa. Con cảm nhận được trái tim con. Con biết ơn những gì con đã sống trong hôm nay. Con hồi tâm nhìn lại một ngày với những nơi con đã đi qua. Con đã cảm nhận được gì? Liệu con có cảm nhận được sự hiện diện của Chúa hay chưa? Có nơi nào làm con khó chịu hay gặp rắc rối? Con từ bỏ chính mình để đến với Chúa cùng mọi điều con nhận được và xin Ngài chữa lành bất cứ điều gì tổn thương nơi con trong ngày hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I make myself present to God at the end of this day. I become aware of my heart. I am grateful for what I have lived today. I look over the day, going through the places where I passed. How did I feel about them? Did I feel God’s presence in any of them? Do I feel that any of these places make me uneasy or troublesome? I surrender to God all that I have received and ask God to heal whatever has been damaged within me today. Our Father…