THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 02/10/2022

Tháng Mười :THÁNG MÂN CÔI

1. Xin anh chị em cùng thực hiện việc lần chuỗi Mân Côi liên kết nơi gia đình, trong các đoàn thể,nơi các lớp giáo lý, các giáo khu,…Sau Thánh Lễ chiều thứ ba đầu tháng tuần này 04/10 có buổi suy niệm về Kinh Mân Côi và những bài hát Thánh ca giúp cầu nguyện. Mời cộng đoàn cùng tham dự sốt sắng.

2. Các cha sẽ trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân vào Thứ năm đầu tháng 06/10 thay vì thứ sáu đầu tháng. Xin các trưởng khu báo cho gia đình bệnh nhân .

3. Thứ sáu tuần này 07/10 lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi, Hội Mân Côi xin mừng bổn mạng vào lúc 17 giờ 30. Sau Thánh lễ có rước kiệu Đức Mẹ trọng thể. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự đông đảo sốt sắng.

4. Xin anh chị em giúp xây dựng Nhà Thờ Lộ Đức Kinh Quýt thuộc Giáo phận Long Xuyên, một giáo xứ nghèo. Hôm nay cha chánh xứ Phero Nguyễn Minh Trí dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ và trình bày về nhu cầu xứ đạo, xin anh chị em quảng đại giúp đỡ . Xin Chúa chúc lành cho anh chị em trong ngày lễ Kính Mẹ Mân Côi hôm nay.

Lm. Chánh xứ
Phaolô Nguyễn Quốc Hưng