Chuyên mục: Tờ tin giáo xứ

23 Th10
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 182/Năm A – Chúa Nhật 25/10/2020

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 212. Các cuộc chuẩn bị hôn nhân ngắn hạn có khuynh hướng tập rung vào thiệp mời, quần áo, tiệc tùng và nhiều chi ...

Xem thêm...
17 Th10
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 181/Năm A – Chúa Nhật 18/10/2020

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 211. Việc chuẩn bị hôn nhân bất kể là ngắn hạn hay dài hạn đều nên bảo đảm việc này: cặp đính hôn không ...

Xem thêm...
03 Th10
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 179/Năm A – Chúa Nhật 04/10/2020

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 209. Việc cộng đồng giáo xứ chuẩn bị đúng lúc cho các cặp đính hôn cũng nên giúp họ nhận ra các vấn đề ...

Xem thêm...
25 Th9
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 178/Năm A – Chúa Nhật 27/09/2020

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 208. Với sự giúp đỡ của các gia đình truyền giáo, người ta cũng thấy các gia đình riêng của cặp đính hôn và ...

Xem thêm...
19 Th9
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 177/Năm A – Chúa Nhật 20/09/2020

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 207. Tôi khuyến khích các cộng đồng Kitô hữu nhìn nhận lợi ích lớn lao chính họ nhận được từ việc giúp đỡ các ...

Xem thêm...
12 Th9
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 176/Năm A – Chúa Nhật 13/09/2020

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 205. Các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng, bằng nhiều cách, đã quả quyết rằng ta cần giúp giới trẻ khám phá ra phẩm giá ...

Xem thêm...
01 Th8
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 175/Năm A – Chúa Nhật 02/08/2020

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 204. Các câu trả lời trong cuộc tham khảo nói trên cũng nhấn mạnh đến việc phải huấn luyện các nhà lãnh đạo giáo ...

Xem thêm...
25 Th7
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 174/Năm A – Chúa Nhật 26/07/2020

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 202. Các chủng sinh nên nhận được một nền đào tạo liên khoa sâu rộng hơn, chứ không chỉ về tín lý, trong các ...

Xem thêm...
17 Th7
0

Tờ tin Giáo Xứ Tân Định – Số 173/Năm A – Chúa Nhật 19/07/2020

GXTĐ – Tông huấn Amoris Laetitia Niềm vui của Tình yêu (trích) Đức Giáo Hoàng Phanxicô. 201. “Cố gắng này đòi mọi người trong Giáo Hội phải có một hồi tâm truyền giáo, một hồi tâm không hài lòng với ...

Xem thêm...
12369