LỊCH LỄ TRỰC TUYẾN TUẦN THÁNH 2020 - TGP SÀI GÒN:
.
Chúa Nhật Lễ Lá: 05/04/2020
- 05g30: Nhà thờ Chánh Tòa.
- 17g30: Nhà thờ Tân Phước.
Thánh lễ Truyền Dầu: Sáng Thứ Năm Tuần Thánh 09/04/2020
- 08g30: Nhà thờ Chánh Tòa - Đức Tổng Giám mục Giuse chủ tế.
Thánh lễ Tiệc Ly: Chiều Thứ Năm Tuần Thánh 09/04/2020
- 17g30: Nhà thờ Chánh Tòa - Đức Tổng Giám mục Giuse chủ tế.
Tưởng niệm Cuộc Thương Khó: Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh 10/04/2020
- 17g30: Nhà thờ Chánh Tòa - Đức Cha Luy chủ sự.
Canh thức Vượt Qua: Tối Thứ Bảy Tuần Thánh 11/04/2020
- 20g30: Nhà thờ Chánh Tòa - Đức Tổng Giám mục Giuse chủ tế.
Chúa Nhật Phục Sinh: Sáng Chúa Nhật 12/04/2020
- 05g30: Nhà thờ Chánh Tòa - Đức Cha Luy chủ tế.

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN

Tin & bài mới nhất

Bài giảng của ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh Lễ Chúa Nhật lễ Lá

Bài giảng “Tôi là nhân vật nào trong CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA?” của ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh Lễ Chúa nhật lễ Lá Cử hành lúc 5g30 sáng thứ ...

Xem thêm...