THÔNG BÁO:
1. Thứ hai 30/11/2020 sau Thánh Lễ 19 giờ 00 có giờ cầu nguyện Taize trước Thánh Thể, kết thúc tháng cầu cho các linh hồn và sống tâm tình Mùa Vọng. Mời cộng đoàn cùng tham dự.
2. Tuần này có những ngày đầu tháng. Xin Anh Chị Em Thánh Hóa những ngày đầu tháng. Sau Thánh lễ chiều thứ sáu tuần này có Giờ Chầu Thánh Thể - Đền Tạ Thánh Tâm Chúa.
3. Mời Hội Các Bà Mẹ Nguyệt Hội sau Thánh lễ chiều thứ bảy đầu tháng.
4. Xin báo trước để Anh Chị Em chuẩn bị:
+ Hiến Máu Nhân Đạo vào lúc 7h00 sáng Chúa Nhật 06/12/2020. Xin Cộng Đoàn tích cực tham gia.
+ Tĩnh Tâm Mùa Vọng : Thánh lễ lúc 19h00
- Người lớn : Thứ Hai, ba, tư 14, 15, 16/12/2020
- Thiếu Nhi : Tĩnh Tâm Mùa Vọng trong Thánh lễ 7h30 Chúa Nhật 06/12/2020 và 7h30 Chúa nhật 13/12/2020
5. Số tiền anh chị em giúp cho việc bác ái tuần qua được 37 triệu đồng. Xin cám ơn anh chị em. Hôm nay xin cộng đoàn giúp cho việc trùng tu Nhà thờ đức Bà.

KÊNH YOUTUBE GIÁO XỨ

Tin & bài mới nhất

Hóa bánh ra nhiều lần 2

02/12 – Thứ Tư tuần 1 mùa vọng. “Chúa Giêsu chữa nhiều người và hoá bánh ra nhiều”. LỜI CHÚA: Mt 15, 29-37 Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và ...

Xem thêm...