17/03 – Thứ ba tuần 3 Mùa Chay.
“Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”.

Lời Chúa: Mt 18, 21-35

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”

Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ.

Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện.

Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Prev 1 of 1 Next
Prev 1 of 1 Next

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Cha ơi, ngay từ lúc bình minh, con dâng lên Cha lòng sẵn sàng ở cùng bên Cha trong lòng thương xót. Cha mời gọi con tha thứ cho anh em “bảy mươi lần bảy”, điều đó luôn luôn cần nói ra (Mt 18,22). Con muốn nhìn tha nhân như cách Cha nhìn họ, nhưng đôi khi con còn ngại ngùng khó xử lắm. Xin mở rộng trái tim con với mọi người. Con dâng lên Cha ngày hôm nay, để cùng với Cha, ngày hôm nay của con sẽ thật tươi đẹp. Lạy Cha chúng con …
WITH JESUS IN THE MORNING
Lord, at daybreak, I offer you my availability to be with you today in mercy. You invite us to forgive “up to seventy times seven times”, that is to say always (Matthew 18,22). I want to look at others like you look at them. But I am so often awkward. Open my heart to others. I offer you my day, that with you it will be beautiful. Our Father….
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Trong tháng ba này, ĐGH mời gọi chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội ở Trung Quốc. Chúng ta dâng lên tâm tình cầu nguyện bằng việc suy ngẫm những lời nói từ thông điệp của ngài dành cho Giáo Hội ở Trung Quốc nói riêng và Giáo Hội hoàn vũ. “Có nhiều người đặt những câu hỏi thương tâm để chất vấn về giá trị của những đau khổ họ phải chịu khi sống trung thành với Đấng kế vị thánh Phêrô. Ngược lại, những người khác lại kỳ vọng và mong đợi những chuyển biến tốt đẹp nhờ hy vọng vào một tương lai thanh bình cho lời chứng đức tin trên mảnh đất Trung Hoa này.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin Ngài ngự đến và thắp sáng trái tim mọi người.
WITH JESUS DURING A DAY
In this month of March, when the Pope invites us to pray for the Church in China, we offer some extracts from his message to the Catholics of this country and to the universal Church to support our prayer. “Many people ask the poignant question about the value of the sufferings they face to live in fidelity to the Successor of Peter. In others, on the contrary, prevail positive expectations and reflections animated by the hope of a more serene future for a fruitful testimony of faith on Chinese soil.” (Pope Francis) Lord, come and enlighten everyone’s hearts!
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Tìm một nơi thanh tĩnh và khẽ nhắm mắt lạ. Con đang cảm thấy như thế nào? Con tạ ơn Chúa vì món quà sự sống. Con ý thức được những điều mang lại niềm vui cho con, và những người đồng hành cùng con hôm nay. Cuộc gặp gỡ nào tiếp thêm cho con lòng dũng cảm? Công việc nào mang lại cho con niềm vui? Con khám phá thêm những gì thúc đẩy con sống Tin Mừng, và giúp con duy trì năng lượng sống đó. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Find a quiet place and close your eyes. How do you feel now? Thank God for the gift of life. Be aware of the things you enjoyed and the people who accompanied you. What encounters have given you courage? What jobs have brought you joy? Discover the realities that propel you forward in living the Gospel and help sustain the momentum. Hail Mary…

16/03 – Thứ hai tuần 3 Mùa Chay.
“Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu”.

Lời Chúa: Lc 4, 24-30

(Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”.

Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha, Ngài muốn khởi sự điều gì nơi con trong tuần này?
“Không một ngôn sứ nào được chấp thuận tại quê hương mình” (Lc 4,24). Cùng với toàn thể Mạng lưới Cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, con mở lòng hy vọng vào sự ủng hộ của người Công Giáo ở Trung Quốc, để Giáo Hội nước này luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn. Ở nơi đây, chúng ta hãy học hỏi cách tìm kiếm sự hợp nhất trong Giáo Hội và gia đình nhân loại. Lạy Cha chúng con ở trên trời….
WITH JESUS IN THE MORNING
What do you want to begin in me this week, Lord? “No prophet finds a favorable reception in his country” (Luke 4:24). With all the Pope’s Worldwide Prayer Network, I open myself to hope in favor of Catholics in China, that the Church will persevere there in fidelity to the Gospel and grow in unity. Let us here and there learn to seek the unity of the Church and the human family. Our Father….
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Người Công Giáo ở Trung Quốc, một đàn chiên nhỏ hiện diện và hoạt động trong một lãnh thổ rộng lớn của một dân tộc rộng lớn, đang viết lên lịch sử khi họ gây nên tiếng vang bằng lòng can đảm, sự khuyến khích từ những lời của Chúa Giê-su: “Hỡi đàn chiên nhỏ bé, đừng sợ vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước Trời cho anh em” (Lc 12,32)
Đây là lý do tại sao “Hãy để sự sáng của các con chiên giãi bày ra trước thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành các con mà ngợi khen Cha các con trên trời.” (Mt 5,16) (Benedict XVI)
WITH JESUS DURING A DAY
“Catholic Church in China, a little flock present and active in the vast territory of an immense people who are walking in history, as they echo for you, encouraging and provocative, the words of Jesus: ‘Be without fear, little flock, for your Father…has seen fit to give you the Kingdom’ (Luke 12:32)! This is why, ‘let your light shine before men, then by seeing what you are doing well, they will give glory to your Father…who is in heaven’”(Matthew 5:16) (Benedict XVI).
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con tạ ơn Chúa vì một ngày nữa đã kết thúc. Suốt hôm nay, Chúa Cha đã mời gọi tâm hồn con qua những điều nhỏ bé và Ngài muốn lắng nghe và đi theo Ngài. Con có nhận ra món quà của Thiên Chúa trong những kinh nghiệm đã trải qua? Con đã đáp lại thế nào? Có điều gì con cần tạ ơn? Điều gì con cần được tha thứ? Ngày mai, con quyết tâm đón nhận sự hiện diện của Chúa để chữa lành tâm hồn con. Kính Mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for the day that ends. Throughout your day, the Father calls to your heart in the small details and he wants you to listen and follow him. Do you recognize the presence of the Lord in what you experience? How do you respond? Is there something you are grateful for? Is there a situation that you need to ask for forgiveness? Resolve to allow God’s presence to heal your heart tomorrow. Hail Mary….

15/03 – Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm A.
“Mạch nước vọt đến sự sống đời đời”.

Lời Chúa: Ga 4, 5-42

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu.

Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: “Xin bà cho tôi uống nước” (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại: “Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria?” (Vì người Do-thái không giao thiệp gì với người Samaria). Chúa Giêsu đáp: “Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: “Xin cho tôi uống nước”, thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống”. Người đàn bà nói: “Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của người?”

Chúa Giêsu trả lời: “Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời”. Người đàn bà thưa: “Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa”.

Chúa Giêsu bảo: “Bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây”. Người đàn bà đáp: “Tôi không có chồng”. Chúa Giêsu nói tiếp: “Bà nói “tôi không có chồng” là phải, vì bà có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà, bà đã nói đúng đó”. Người đàn bà nói: “Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông, các ông lại bảo: phải thờ ở Giêrusalem”. Chúa Giêsu đáp: “Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giêrusalem. Các người thờ Ðấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ Ðấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý”. Người đàn bà thưa: “Tôi biết Ðấng Messia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự”. Chúa Giêsu bảo: “Ðấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây”.

Vừa lúc đó các môn đệ về tới. Các ông ngạc nhiên thấy Ngài nói truyện với một người đàn bà. Nhưng không ai dám hỏi: “Thầy hỏi bà ta điều gì, hoặc: tại sao Thầy nói truyện với người đó?” Bấy giờ người đàn bà để vò xuống, chạy về thành bảo mọi người rằng: “Mau hãy đến xem một ông đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng ông đó là Ðấng Kitô?” Dân chúng tuôn nhau ra khỏi thành và đến cùng Ngài, trong khi các môn đệ giục Ngài mà rằng: “Xin mời Thầy ăn”. Nhưng Ngài đáp: “Thầy có của ăn mà các con không biết”. Môn đệ hỏi nhau: “Ai đã mang đến cho Thầy ăn rồi chăng?” Chúa Giêsu nói: “Của Thầy ăn là làm theo ý Ðấng đã sai Thầy và chu toàn công việc Ngài. Các con chẳng nói: còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt đó ư? Nhưng Thầy bảo các con hãy đưa mắt mà nhìn xem đồng lúa chín vàng đã đến lúc gặt. Người gặt lãnh công và thu lúa thóc vào kho hằng sống, và như vậy kẻ gieo người gặt đều vui mừng. Ðúng như câu tục ngữ: Kẻ này gieo, người kia gặt. Thầy sai các con đi gặt những gì các con không vất vả làm ra; những kẻ khác đã khó nhọc, còn các con thừa hưởng kết quả công lao của họ”.

Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng rằng: “Ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm”. Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ. Và Người đã ở lại đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn, họ bảo người đàn bà: “Giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người và chúng tôi biết Người thật là Ðấng Cứu Thế”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Hôm nay là Chúa Nhật III Mùa Chay, phụng vụ đưa chúng ta vào sự hiện diện của người phụ nữ Samari. Một cuộc gặp gỡ rất đẹp mà Chúa Giê su đã nói với người phụ nữ: “Chị cho tôi xin chút nước uống!” Ngài cũng đang yêu cầu bạn. Bạn làm thế nào để làm dịu cơn khát đó? Lạy Chúa, con dâng Chúa ngày mới của con, hành động, suy nghĩ, khao khát của con, đây là “nước” của cuộc sống con dành cho Chúa. Và con xác tín rằng: trong cái nhìn của Ngài, Ngài muốn ban cho con nước sự sống là Tình Yêu của Ngài. Cùng với tất cả anh chị em trong Mạng lưới Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng, con cầu nguyện cho ý nguyện Đức Giáo Hoàng đã tin cậy giao cho chúng con trong tháng này: xin cho Giáo Hội ở Trung Quốc có thể sống đức tin của họ trong sự trung thành và hiệp nhất. Lạy Cha chúng con…
WITH JESUS IN THE MORNING
Today is the 3rd Sunday of Lent and the liturgy puts us in the presence of the Samaritan woman. It is a beautiful encounter in which Jesus said to this woman: “Give me a drink”! He makes this request to me too. How will I quench it? Lord, I offer you my day, my activities, my thoughts, my desires, this is the water of my life for you. And I believe that, on your side, you want to give me the living water of your Love. With all my brothers and sisters in the Pope’s Worldwide Prayer Network, I pray for the intention that the Pope confides to us this month, that the Church which is in China may live its faith in fidelity and unity. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
“Chúa Giê su muốn những nhà truyền giáo loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng đặc biệt với cuộc sống rạng lên sự hiện diện của Thiên Chúa” (ĐGH Phanxicô). Trong sự hiệp nhất với người Công Giáo ở Trung Quốc, chúng con xin Chúa ban ơn để cuộc sống của chúng con được rạng lên sự hiện diện của Chúa. Xin ban cho chúng con tất cả sự can đảm để theo Ngài bất chấp những gì khó khăn.
WITH JESUS DURING A DAY
“Jesus wants evangelizers who announce the Good News not only with words, but especially with their lives transfigured by the presence of God” (Pope Francis). In union with the Catholics of China, let us ask the Lord for the grace to be transfigured by his presence. May he give us all the courage to follow him despite what is difficult.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con dâng lời cảm tạ Chúa vì một ngày nữa đã trôi qua. Con tĩnh lặng và nhìn sâu vào tâm hồn mình. Ngày hôm nay của con thế nào? Con có gặp khó khăn ở vấn đề nào không? Những suy nghĩ gì đã xuất hiện? Con có thái độ gì? Những cảm xúc nào con đã trải qua? Trong những lúc khó khăn, con cố gắng rèn luyện sự kiên nhẫn, và cầu xin Chúa giúp sức. Xin cho con không bị dẫn dắt bởi những suy nghĩ đen tối và không từ bỏ mục đích tốt đẹp của mình. Vào ngày mai, con quyết tâm sống tốt hơn. Kính Mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Give thanks to God for another day. Look inside your heart. How was your day? Where there any moments of difficulty. What thoughts appeared? What attitudes did you have? What feelings did you experience? In moments of trouble cultivate patience, ask God for help, do not be guided by dark thoughts and do not abandon your good purposes. Resolve to do better tomorrow! Hail Mary…

14/03 – Thứ bảy tuần 2 Mùa Chay.
“Em con đã chết nay sống lại”.

Lời Chúa: Lc 15, 1-3. 11-32

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng”. Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này:

“Người kia có hai con trai. Ðứa em đến thưa cha rằng: “Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con”. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho.

Bấy giờ nó mới hồi tâm lại và tự nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha”. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: “Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa”. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: “Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu; hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.

“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: “Ðó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ”. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: “Cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn; còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó”. Nhưng người cha bảo: “Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Mặt trời đã lên, và ánh sáng tháng Ba đang sưởi ấm trái đất. Nhưng chẳng phải mặt trời thực sự của cuộc sống chúng ta là Chúa Giêsu sao? Người chính là “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Mt 21, 42). Nguyện xin Chúa đến và đổi mới cuộc sống con, con xin dâng ngày hôm nay để Chúa Thánh Thần thánh hóa con trở nên một tông đồ cầu nguyện thực sự, luôn sẵn sàng cho sứ mệnh của Chúa. Trong tháng này, con được mời gọi hướng đến cầu nguyện cho Giáo hội ở Trung Quốc, cùng với sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ luôn trung kiên với Tin Mừng và sống trong sự hiệp nhất. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE MORNING
The sun is up, and its light is already warming the earth in March. But isn’t the real sun of our lives, Jesus? He is “the cornerstone, that was rejected by the builders” (Matthew 21:42). I ask him to come and renew my life, and I offer him my day so that the Holy Spirit can make me a true apostle of prayer, available to his mission. This month’s mission sends us to the Church in China, that, through the intercession of Mary, she persevere in fidelity to the Gospel and grow in unity. Hail Mary…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Thông qua việc cầu nguyện với Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, chúng ta sẵn sàng với sứ mệnh truyền giáo. Hãy mở mắt và tâm hồn mình ra để mang thế giới, Giáo Hội, và cả những thách đố dâng lên cho Chúa.
Con xin dừng lại đôi phút để suy ngẫm về một hoàn cảnh mà con muốn lan truyền tình yêu của Chúa.
WITH JESUS DURING A DAY
Praying with the Pope’s Worldwide Prayer Network makes us missionaries through prayer, available for mission. Let us open our eyes and our hearts to bring to the Lord the world and the Church, and their challenges. I will stop for a moment to think of a situation on which I wish to bring the love of the Lord.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lùi lại một bước để nhìn rõ hơn những hoạt động trong ngày, phản tỉnh lại những điều con đã sống và khám phá ra cách Chúa hoạt động nơi con. Con tạ ơn Chúa vì điều gì? Con đã làm điều gì tử tế? Những khoảnh khắc nào còn lưu dấu lại nơi trái tim con? Trong các việc làm, các cuộc gặp gỡ, những lúc nghỉ ngơi, con đã hành động với lòng quảng đại và tận hiến hay chưa? Ngày mai, con suy nghĩ về những điều con muốn làm khác đi. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Take a step back from the day’s activities. Reflect on what you have lived and discover how God acted in you. What are you grateful for? What good did you do today? What did those moments leave in your heart? Have you acted with generosity and dedication in your tasks, meetings, and breaks? Think about something you would like to do differently tomorrow. Hail Mary…

13/03 – Thứ sáu tuần 2 Mùa Chay.
“Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó”.

Lời Chúa: Mt 21, 33-43. 45-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa.

Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?

Các ông trả lời: “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”. Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao:

“Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?” Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Mặt trời đã lên, và ánh sáng tháng Ba đang sưởi ấm trái đất. Nhưng chẳng phải mặt trời thực sự của cuộc sống chúng ta là Chúa Giêsu sao? Người chính là “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Mt 21, 42). Nguyện xin Chúa đến và đổi mới cuộc sống con, con xin dâng ngày hôm nay để Chúa Thánh Thần thánh hóa con trở nên một tông đồ cầu nguyện thực sự, luôn sẵn sàng cho sứ mệnh của Chúa. Trong tháng này, con được mời gọi hướng đến cầu nguyện cho Giáo hội ở Trung Quốc, cùng với sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Mẹ luôn trung kiên với Tin Mừng và sống trong sự hiệp nhất. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE MORNING
The sun is up, and its light is already warming the earth in March. But isn’t the real sun of our lives, Jesus? He is “the cornerstone, that was rejected by the builders” (Matthew 21:42). I ask him to come and renew my life, and I offer him my day so that the Holy Spirit can make me a true apostle of prayer, available to his mission. This month’s mission sends us to the Church in China, that, through the intercession of Mary, she persevere in fidelity to the Gospel and grow in unity. Hail Mary…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Thông qua việc cầu nguyện với Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, chúng ta sẵn sàng với sứ mệnh truyền giáo. Hãy mở mắt và tâm hồn mình ra để mang thế giới, Giáo Hội, và cả những thách đố dâng lên cho Chúa.
Con xin dừng lại đôi phút để suy ngẫm về một hoàn cảnh mà con muốn lan truyền tình yêu của Chúa.
WITH JESUS DURING A DAY
Praying with the Pope’s Worldwide Prayer Network makes us missionaries through prayer, available for mission. Let us open our eyes and our hearts to bring to the Lord the world and the Church, and their challenges. I will stop for a moment to think of a situation on which I wish to bring the love of the Lord.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Lùi lại một bước để nhìn rõ hơn những hoạt động trong ngày, phản tỉnh lại những điều con đã sống và khám phá ra cách Chúa hoạt động nơi con. Con tạ ơn Chúa vì điều gì? Con đã làm điều gì tử tế? Những khoảnh khắc nào còn lưu dấu lại nơi trái tim con? Trong các việc làm, các cuộc gặp gỡ, những lúc nghỉ ngơi, con đã hành động với lòng quảng đại và tận hiến hay chưa? Ngày mai, con suy nghĩ về những điều con muốn làm khác đi. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
Take a step back from the day’s activities. Reflect on what you have lived and discover how God acted in you. What are you grateful for? What good did you do today? What did those moments leave in your heart? Have you acted with generosity and dedication in your tasks, meetings, and breaks? Think about something you would like to do differently tomorrow. Hail Mary…

12/03 – Thứ năm tuần 2 Mùa Chay.
“Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ”.

Lời Chúa: Lc 16, 19-31

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy.

Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: “Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: “Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn tự đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được”.

Người đó lại nói: “Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này”. Abraham đáp rằng: “Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các Ngài”. Người đó thưa: “Không đâu, lạy Cha Abraham! Nhưng nếu có ai trong kẻ chết về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải”. Nhưng Abraham bảo người ấy: “Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con bắt đầu ngày mới với đoạn trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a: “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Chúa làm chỗ nương thân.” (Giê-rê-mi-a 17,7)
Trong đời sống hằng ngày, con tin cậy nơi Chúa hay dựa vào chính bản thân mình? Con dâng lên Cha ngày hôm nay, cùng phó dâng lên Ngài phần nào đó cuộc sống của con, mà ở đó con chưa tìm kiếm tin tưởng nơi Cha. Xin Cha dẫn đường chỉ lối cho con đi. Con cũng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc. Nguyện xin Cha trở thành khiên thuẫn che chở những con chiên ở đất nước này, để họ có thể sống trong sự hiệp nhất. Lạy Cha chúng con ở trên trời….
WITH JESUS IN THE MORNING
We begin this new day with a word from the prophet Jeremiah: “Blessed are those who trust in the Lord; the Lord will be their trust.” (Jeremiah 17:7) Do I count on the Lord, or rather on me even in everyday life? I offer him my day and entrust him with the areas of my life where I find it more difficult to count on him. Let him show me the way. I think of the Church of China that we carry in prayer this month. May the Lord be the assurance of the Catholics of this country so that they may grow in unity. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ: sứ mệnh của các thành viên trong Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu là lòng thương xót. Chúng ta chỉ có thể sống sứ mệnh này bằng cách sống kết hiệp chặt chẽ với Thánh tâm Chúa Giêsu để có cùng cảm nhận với Người.
Nguyện xin Chúa giúp con cảm nhận được Trái tim Người. Ngày hôm nay, Người sẽ sai con đi đâu để sống sứ mệnh thương xót này?
WITH JESUS DURING A DAY
The mission of the members of the Pope’s Worldwide Prayer Network is a mission of compassion, as Pope Francis reminded us. We can only live this mission by being closely united to the Heart of Jesus, to have the same feelings as him. I ask Jesus to help make me feel the feelings of his Heart. Where is he sending me today to live this mission of compassion?
— ∞  +  ∞ —
Con tạm ngưng những hoạt động vào cuối ngày. Con cảm thấy biết ơn vì điều gì? Con muốn dâng lên Chúa những gì? Con cần gì? Con lưu tâm đến những điều con học được hôm nay, một điều tốt lành từ ai đó hay là một sự giúp đỡ mà con đã trao đi. Con cảm tạ Chúa vì những người đã hiện diện trong khoảnh khắc đó và cầu nguyện cho họ. Vào ngày mai, con sẵn sàng để sống an vui hơn. Kính Mừng Maria….
WITH JESUS IN THE NIGHT
Pause what you are doing at the end the day. What are you grateful for? What do you want to offer to God? What do you need? Take note of something you have learned, a favor you have received or assistance you have been able to give. Thank God for the people who were in those moments and pray for them. Get ready to live joyfully a new day tomorrow! Hail Mary…

11/03 – Thứ tư tuần 2 Mùa Chay.
“Họ đã lên án tử cho Người”.

Lời Chúa: Mt 20, 17-28

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”.

Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế.

Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con.

Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Một ngày mới được trao ban để con yêu thương mọi người và để biết rằng con cũng được yêu thương được khám phá những điều kì diệu của thế giới và gặp gỡ những người bạn mới. Cha đã đến trước con và chờ đợi con. Con xin dâng ngày mới lên Cha và hiệp ý cầu nguyện cho những người bạn thân thiết, những người tin tưởng con. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin dâng những lời nguyện lên Cha. Xin Chúa Thánh Thần thánh hóa con trở nên tông đồ cầu nguyện luôn sẵn sàng với sứ mệnh của mình. Kính Mừng Maria…
WITH JESUS IN THE MORNING
Here is a new day given to me to love and know that I am loved, to discover the wonders of the world and to meet new people. You precede me and you wait for me in this day, Lord. I offer it to you and pray for the intention of this month, but also for those who are close to my heart, and who are entrusted to me. I ask Mary to present all these intentions to Jesus. May the Holy Spirit make me an apostle of prayer, available to his mission. Hail Mary…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Chúng ta không bị đòi hỏi phải trở nên hoàn hảo, nhưng được mời gọi dâng hiến bản thân mình cho Chúa để Người hoạt động nơi mỗi người chúng ta.
Lạy Chúa, con có thể dâng cho Người điều gì đây? Những điều con có không gì khác ngoài những điều Người ban tặng: cuộc sống, tình cảm, công việc của con và những kỳ quan tự nhiên ngoài thế giới. Lạy Chúa, xin Người nhận lấy cả sự tự do, trí nhớ, trí thông minh, trí hiểu biết và cả nghị lực của con nữa.
WITH JESUS DURING A DAY
We are not asked to be perfect, but rather to offer ourselves entirely to the Lord to let him act in us. What can I offer you, Lord? Nothing other than what you give me yourself: my life, my affections, my work, and the wonders of nature. Take, Lord, and receive all my freedom, my memory, my intelligence and all my will.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con lắng đọng tâm trí và dâng lời cảm tạ Chúa vì ngày sống hôm nay. Khẽ nhắm mắt và thinh lặng đôi chút, cho bản thân được sống ở giây phút hiện tại và nhìn sâu vào lòng mình với tất cả mọi điều đã xảy ra: con người, nơi chốn, hoàn cảnh và những cuộc trò chuyện. Điều gì còn vang vọng trong trái tim con? Con có những cung bậc cảm xúc gì? Điều gì đã đánh động con? Con sẽ ghi lại những điều con khám phá và dâng lên Chúa. Kính Mừng Maria….
WITH JESUS IN THE NIGHT
Calm your mind and give thanks to God for this day. Close your eyes and take a moment of silence. Make yourself present and see in your heart all that happened today: people, places, situations, and conversations. What resonates in your heart? What feelings do you have? What moves you? Take note of what you discover and bring it before God. Hail Mary…

10/03 – Thứ ba tuần 2 Mùa Chay.
“Họ nói mà không làm”.

Lời Chúa: Mt 23, 1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau.

Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô.

Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

https://youtu.be/_JV2CuT66cw

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con xin dâng lên Cha ngày sống mới, chỉ một mình Ngài mà thôi! Con dâng lên những suy nghĩ, lời nói, hoạt động và những cuộc gặp gỡ đang chờ con. Con cầu nguyện cùng Tin Mừng hôm nay: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.” (Mt 23,11). Liệu con có đặt mình ở vị trí của người phục vụ những ai con sẽ gặp hôm nay, trong gia đình, nơi công sở hay bất kì nơi nào khác không? Cùng với hàng triệu người trong Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, con hiệp ý trong lời cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn.

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day begins. Lord, I offer it to you, it is for you! I offer you my thoughts and my words, the activities and the meetings that await me. I pray with a word from the Gospel of today: “The greatest among you will be your servant” (Matthew 23:11). Will I agree to put myself at the service of those I am going to meet today, with family, at work or elsewhere? With the millions of people in the Pope’s Worldwide Prayer Network, I carry in my prayers the Catholics of China, so that they may live their faith in unity among themselves.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta kết hiệp chính mình cùng lời cầu nguyện dâng lên Chúa Giê-su, dâng mình cho Chúa Cha và đến với tha nhân. Cầu nguyện cũng là một cách để bạn đặt mình ở vị trí phục vụ mọi người.

Con có thể sống điều này ngày hôm nay như thế nào?

WITH JESUS DURING A DAY

The Pope’s Worldwide Prayer Network invites us to unite ourselves with the offering of Jesus, offering ourselves to the Father and to others. This offering is a way of putting us at their service. How can I live this concretely today?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tìm một nơi yên tĩnh và nhắm mắt lại. Con đang cảm thấy như thế nào? Con tạ ơn ân ban vì món quà sự sống, nhận ra những điều con vui thích, và những người đã đi cùng con. Những cuộc gặp gỡ có mang lại cho con lòng can đảm? Công việc có mang lại cho con niềm vui? Con khám phá thực tại thúc đẩy con tiến lên sống đời Tin Mừng, và xin giúp con duy trì động lực đó. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Find a quiet place and close your eyes. How do you feel now? Thank God for the gift of life. Be aware of the things you enjoyed and the people who accompanied you. What encounters have given you courage? What jobs have brought you joy? Discover the realities that propel you forward in living the Gospel and help sustain the momentum. Hail Mary…

09/03 – Thứ hai tuần 2 Mùa Chay.
“Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha”.

Lời Chúa: Lc 6, 36-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con.

Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”

Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa:

Tông đồ cầu nguyện – Click to Pray:

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

 

“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” (Lc 6,36) Trái tim nhân từ là trái tim có lòng thương xót: những lời này của Tin Mừng định hướng các hành động của con hôm nay, chỉ vì tình yêu và tha thứ. Đó là một đòi hỏi khắt khe. “Thánh Tâm Chúa Giê-su là biểu tượng tuyệt hảo cho lòng thương xót của Thiên Chúa” (ĐGH Phan-xi-cô). Lạy Cha trên trời, xin Cha liên kết trái tim con với Thánh Tâm Chúa Giê-su để nhờ đó con có thể yêu như Chúa yêu. Con dâng lên Cha mọi sự để cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc luôn trung thành với Tin Mừng và ngày càng hợp nhất hơn. Lạy Cha chúng con …

WITH JESUS IN THE MORNING

“Be merciful, as your Father… is merciful.” (Luke 6:36) A merciful heart is a heart that has pity: this word of the Gospel traces a course of action for me today, of love and forgiveness, and it is demanding. “The Heart of Jesus is the symbol par excellence of the mercy of God” (Pope Francis). Heavenly Father, join my heart to the Heart of Jesus so that I am able to love like him. In my prayer I offer all things for the Church in China so that it will persevere in fidelity to the Gospel and grow in unity. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Lòng thương xót của Chúa Giê-su không chỉ là một cảm xúc, mà là nguồn sức mạnh mang lại sự sống, giúp thức tỉnh con người!” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin ban cho con tràn đầy lòng thương xót và cho con được tái sinh lần nữa nhờ Ngài.

WITH JESUS DURING A DAY

“The mercy of Jesus is not only a feeling, it is a force which gives life, which resuscitates man!” (Pope Francis) Lord, make me full of mercy, who lets himself be raised to life by you again!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con cảm tạ Chúa khi ngày đang dần tàn. Trong suốt ngày sống, Chúa Cha đã mời gọi trái tim con bằng những biến cố nhỏ mà Ngài muốn con lắng nghe và bước theo Ngài. Con có nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những biến cố con đã trải qua không? Con đã đáp trả như thế nào? Con biết ơn vì điều gì? Trong hoàn cảnh nào con cầu xin sự tha thứ? Con mạnh dạn đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa để chữa lành tâm hồn con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Give thanks to God for the day that ends. Throughout your day, the Father calls to your heart in the small details and he wants you to listen and follow him. Do you recognize the presence of the Lord in what you experience? How do you respond? Is there something you are grateful for? Is there a situation that you need to ask for forgiveness? Resolve to allow God’s presence to heal your heart tomorrow. Hail Mary…